Utredning

Når det er praktiske problemer i hverdagen, kan det være behov for en systematisk utredning.

En gjennomgang av daglige aktiviteter kan være et godt utgangspunkt. Eksempel:

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme og starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? Beskrivelse og lenker til de mest brukte redskapene som benyttes i hverdagsrehabilitering finner du på http://hverdagsrehabilitering.no.

Noen ganger er det behov for spesialiserte utredninger av medisinske forhold i spesialisthelsetjenesten. Andre ganger kan det være behov for nærmere utredning av ulike funksjoner eller reaksjonsmønstre.

For personer med store og sammensatte funksjonshemninger, er det ofte mange hjelpere involvert. Utredningen foregår som regel på sykehus eller ved en rehabiliteringsinstitusjon. Ulike kartleggingsredskap er utviklet for å kvalitetssikre teamarbeidet når mange forskjellige aktører er involvert. Eksempel:

Andre trinn i formidlingsprosessen - utredning
Formidlingsprosessen – Utredning