Utprøving, vurdering og valg

For å vurdere om hjelpemidler er en hensiktsmessig løsning, kan det være behov for utprøving. Det kan være nødvendig å prøve ut alternative løsninger over tid for å erfare nytteverdien.

Ofte kan det være nødvendig med kompromisser. Hjelpemiddelet skal fungere i ulike situasjoner og omgivelser. Utprøvingen bør derfor foregå i det miljøet og den sammenheng de skal brukes.

Hjelpemidler påvirker hvordan vi utfører ulike aktiviteter i hverdagen vår. Valg av løsning er avhengig av den enkeltes individuelle ønsker og preferanser.

Utprøving og vurdering er viktig for å kunne gjøre best mulig informerte valg.

Formidlingsprosessen - Utprøving
Formidlingsprosessen – Utprøving