Tilpassing og spesialtilpassing

Det kan være behov for individuell tilpassing eller spesialtilpassing av hjelpemidler. Dersom hjelpemidlene anskaffes via hjelpemiddelsentralene, inngår dette i formidlingsprosessen.

Dersom man skal bruke produkter i vanlig handel som hjelpemiddel, finnes det i dag flere tilpasningsmuligheter ved elektroniske hjelpemidler. Se «tilgjengelighetsfunksjoner» i produktene.

Sjette trinn i formidlingsprosessen - tilpassing og spesialtilpassing
Formidlingsprosessen – Tilpassing