Reparasjon og teknisk service

Dersom hjelpemiddelet er utlånt fra folketrygden, har hjelpemiddelsentralene et system for reparasjoner og teknisk service av produktene i samarbeid med kommunene.

Niende trinn i formidlingsprosessen - reparasjon og teknisk service
Formidlingsprosessen – Reparasjon