Oppfølging

Det er ikke alltid hjelpemidlene fungerer etter hensikten. Behovene kan også endre seg over tid.

Det er viktig å ta kontakt med hjelpeapparatet i kommunen, dersom det er behov for oppfølging.

Formidlingsprosessen - Oppfølging
Formidlingsprosessen – Oppfølging