Målsetting

Arbeidet med å finne riktige tiltak er alltid en prosess. Brukeren er hovedperson i de ulike prosessene. Brukeren beskriver sine problemer og behov, og fagpersonen informer om hvilke muligheter som finnes. I fellesskap setter brukerne og fagpersonen mål for hva som skal oppnås og velger ulike tiltak for å nå målet.

Tredje trinn i formidlingsprosessen - målsetting
Formidlingsprosessen – Målsetting