Evaluering og tilbakemelding

For den enkelte og for hjelpeapparatet som har bistått, er det nyttig med evaluering og tilbakemelding om både prosess og resultat. Dette er et viktig grunnlag for å øke kunnskap og utvikle kompetanse.

En kunnskapsbasert praksis innebærer å hente kunnskap fra flere kilder:

  • Brukerkunnskap og brukermedvirkning
  • Forskningsbasert kunnskap
  • Erfaringsbasert kunnskap

Det er utviklet verktøy for å evaluere brukerens nytte av formidlingen knyttet til spesielle typer hjelpemidler. Eksempel:

Tiende trinn i formidlingsprosessen - evaluering og tilbakemelding
Formidlingsprosessen – Evaluering