Om formidlingsprosessen

Hjelpemidler skal være med på å løse brukerens praktiske problem i hverdagen.

Noen ganger kan det være enkelt å finne fram til de beste løsningene, mens andre ganger kan det være behov for hjelp fra hjelpeapparatet. Det kan også være andre tiltak enn hjelpemidler som må til.

Dersom det er behov for hjelp fra fagpersoner, kan det være viktig med en utredning av totalsituasjonen, der brukerens egen målsetting står sentralt. Det kan være aktuelt å prøve ut og vurdere ulike løsninger før det endelige valget.

Dersom hjelpemidlene faller inn under folketrygdens støtteordninger, finnes informasjon om søknad, vedtak og anskaffelse på www.nav.no/hjelpemidler.

Det er ikke alltid slik at standard løsninger passer for alle, og det kan være behov for ulike grader av tilpasninger. Det kan også være behov for ulik grad av veiledning, opplæring og trening.

Noen ganger kan det ta tid før hjelpemidlene fungerer som de skal i hverdagen, og det kan være behov for oppfølging, reparasjoner og teknisk service fra hjelpeapparatet.

For å sikre at hjelpemidlene funger for den enkelte, er det viktig å evaluere eller gi tilbakemelding etter en viss tid. Dette er også et viktig grunnlag for kompetanseutvikling.

Et systematisk arbeid for å komme fram til riktig tiltak, beskrives som formidlingsprosessen. Den som skal bruke løsningene, er hovedpersonen i de ulike delene av prosessen.

For å få grunnleggende kunnskap om formidlingsprosessen, anbefales “Grunnkurs i hjelpemiddelformidling“.

Prosessen med formidling av et hjelpemiddel
Formidlingsprosessen