Fem tolker som viser holder ark som viser det nye nasjonale telefonnummeret ved akutt behov for tolk

Nytt nasjonalt nummer ved akutt behov for tolk

Morten Flatebø Tolking

Akuttvakttjenesten er en døgnåpen, nasjonal tjeneste for hørselshemmede, døve og døvblinde. Fra 7. september 2020 kontakter du tjenesten på 99 48 18 10 uansett hvor i landet eller når på døgnet det oppstår et akutt behov for tolkehjelp.

Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får alvorlige konsekvenser for brukeren. Det kan for eksempel være ved alvorlig sykdom, skader eller kontakt med politi.

Du kan kontakte akuttvakten ved å ringe, sende en melding eller videoanrop til 99 48 18 10. Telefonen er betjent av erfarne tolker som også kan ta imot henvendelser på tegnspråk.

Finner vakten en ledig tolk, blir nødvendig tolkehjelp enten gitt ved at tolken møter opp på avtalt sted eller ved skjermtolking.

Den nasjonale akuttvakttjenesten er lagt til NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland. Akuttvakttjenesten er betjent hele døgnet, men innenfor tolketjenestens åpningstid blir akutte bestillinger videresendt til brukerens lokale tolketjeneste.

Folder

Last ned en informasjonsfolder om akuttvakt tolk.