Ikon: e-læringskurs

Nytt kurs om alarm og varsling

Morten Flatebø Kurs, Teknikk

Målgruppen for kurset er kommunale teknikere som har ansvar for og jobber med hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse.

Deler av innholdet kan også være relevant for andre faggrupper eller personer. Det kan for eksempel være helsepersonell i kommunen, pårørende eller bruker selv.

Ved å ta kurset vil du

  • forstå hva epilepsi er
  • få grunnleggende kunnskap om alarm- og varslingsprodukter
  • forstå hvordan du plasserer sensorer i et alarm- og varslingsanlegg
  • utføre feilsøk på alarm- og varslingsanlegg

Kurset forutsetter at du har gjennomført og fullført kurset “Teknikk og hjelpemidler“.

Gå til kurset “Alarm og varsling”.