Nytt fra bilområdet

12.11.2020

I oktober og november 2020 har det blitt lagt ut mye nytt og oppdatert innhold på bilsidene på nav.no og i Kunnskapsbanken.

Nytt innhold på nav.no

 • Om NAV Bilsenter
  NAV Bilsenter er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter med ansvar for formidling av bil og spesialutstyr. Bilsenterne er lokalisert ved fem ulike hjelpemiddelsentraler. Les mer om geografisk inndeling og arbeidsoppgaver på NAV Bilsenter.  
 • Forberedelser før du søker
  Informasjonen er til hjelp både for den som ønsker å søke og for personer som bistår i prosessen med å søke om bil. Du får utfyllende informasjon om hvilke opplysninger NAV trenger for å behandle søknaden og hvordan du sender inn søknaden. Les mer om forberedelser før du søker om bil fra NAV.
 • Hva koster det å ha spesialtilpasset bil fra NAV?
  Den som får innvilget lån til spesialtilpasset kassebil må være klar over hva dette innebærer av ansvar og kostnader. Kostnadene til drift av en slik bil er betydelige. Les mer om hva det koster å ha en spesialtilpasset bil fra NAV

Nytt innhold i Kunnskapsbanken 

 • Liggende transport
  Noen medisinske tilstander gjør at personer ikke kan transporteres sittende, men må ligge i bilen. Les mer om liggende transport.   
 • Spesialutstyr i leasingbil
  Alle personer med nedsatt funksjonsevne har rett til spesialutstyr i bil, så lenge dette er nødvendig og hensiktsmessig. Dette gjelder også i leasingbiler. Les mer om spesialutstyr i leasingbil.
 • Tilhenger
  NAV kan innvilge tilhenger til personer som har behov for å ta med seg hjelpemidler som ikke er mulig å få med i egen bil. Les mer om hva det vil kreve å ha en tilhenger.
 • Veihjelp og reparasjon av spesialutstyr
  En veiledning for hva du skal gjøre ved behov for veihjelp og reparasjon av spesialutstyr
 • Tilpasninger ved utagerende adferd
  Fra 1. januar 2019 ble støtte til spesialtilpasset kassebil utvidet til også å gjelde personer som har en utagerende atferd. Les mer om tilpasninger ved utagerende adferd.  

I tillegg til de helt nye tekstene, har alle tekster på Kunnskapsbanken blitt oppdatert. Sidene som har fått en større endring er “Hvem gjør hva” og “Sikring av hjelpemidler og bagasje”.