Ikon: e-læringskurs

Nytt bestillerkurs

Morten Flatebø Kurs

Vi har publisert et nytt e-læringskurs for bestillingsordningen. Du må ta det nye kurset hvis du fortsatt skal bruke bestillingsordningen. Kurset tar cirka 20 minutter.

Registrer gjennomført kurs

Når du har fullført det nye kurset, får du beskjed om å registrere kurset på nav.no for sikker identifisering (BankID). For å bruke den digitale bestillingsløsningen som ble lansert samtidig med det nye kurset, må du registrere at du har fullført kurset.

Vi oppfordrer alle til å registrere seg, også du som fremdeles må eller ønsker å sende bestillingen i posten. På denne måten får vi en samlet og sikker oversikt over hvem som er godkjente bestillere.

Gå til godkjenningskurs bestillingsordningen.