Diverse skjermdumper av iOS 13

Nye tilgjengelighetsfunksjoner i iPhone og iPad

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Lese- og skrivestøtte, Syn, Teknologi

Apple har sluppet en ny utgave av operativsystemet til Apples smarttelefoner og nettbrett. Denne gangen har Apple i stor grad fokusert på å pusse opp og tilføre nye muligheter og innstillinger for tilgjengelighet i operativsystemet. Her kommer en liten oppsummering av hva som er nytt i iOS 13 og viktige endringer i tidligere funksjoner.

Av spesialpedagog Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Tilgjengelighetsinnstillingene er et sett med innstillinger som er laget for å gjøre bruken at smarttelefonen eller nettbrettet mulig eller enklere for personer med ulike funksjonsutfall. Disse har eksistert helt siden iOS versjon 1, men har blitt endret og videreutviklet med hver ny utgave av iOS siden. Høsten 2019 er vi kommet til iOS versjon 13, og Apple har valgt å skille operativsystemene til iPad og iPhone. I iPhone finner du som før iOS, mens nettbrettet har fått sitt eget iPad OS. Tilgjengelighetsinnstillingene er imidlertid stort sett de samme i de to operativsystemene.

Tilgjengelighetsinnstillingene har fått en ny plassering i innstillingsappen. Du finner dem nå i venstre kolonne.

Skjermdump av innstillinger for tilgjengelighet i iOS 13
Innstillinger for tilgjengelighet i iOS 13.

VoiceOver

Den innebygde skjermleseren har fått nye og forbedrede funksjoner, som nok mange vil sette pris på. Vi har ikke plass til å gå inn på alle nyheter, men vi vil nevne disse:

 • Haptisk feedback sammen med lydsignaler (kun iPhone) på varslinger, navigering og valg. Mulighet for å velge hvilke funksjoner og varslinger som skal vises med lydsignaler og/eller haptisk feedback.
 • Velge stemme for opplesing av spesialtegn og tall.
 • Opprette og aktivere spesialtilpassede aktiviteter. Dette gir en mulighet for å lage et eget VoiceOver oppsett som passer til spesielle apper eller oppgaver du skal utføre på enheten. Du kan for eksempel lage en egen aktivitet for en tekstbehandler, og angi VoiceOver innstillinger som passer til denne, men som ikke er nyttig i andre sammenhenger.
 • Du kan velge hvilke tastaturkommandoer som skal være tilgjengelig i VoiceOver, og du kan legget til /bytte ut gester eller tastaturkommandoer.
 • Slå av opplesing av Emojis
 • Slå på automatisk bildegjenkjenning
 • Forbedret støtte i kamera-appen. Du får nå vite hvor i bildet et ansikt befinner seg.

Zoom

Dette er forstørringsprogrammet som ligger innebygget i operativsystemet. Her finner du også nye funksjoner for de som trenger å få forstørret opp skjermbildet på enheten sin:

 • Tastatursnarveier: Den som har et tastatur koblet til enheten, kan nå betjene Zoom ved hjelp av tastatursnarveier. Du har mulighet for å slå av de kommandoene du ikke har behov for på tastaturet.
 • Hvis du har en mus koblet til enheten din, kan du bruke rullehjulet på musen til å justere zoomnivået. Dette forutsetter at musbetjening er aktivert i AssistiveTouch-innstillingen (se lenger ned i artikkelen).
 • Zoom vil følge musmarkøren når den går ut av det forstørrede området hvis du har slått på valget «Følg fokus».

Skjerm og tekststørrelse

Dette er valg som du tidligere fant blant annet under «Skjermtilpasning» i tidligere utgaver av iOS. Nytt her er valget «Differensier uten farger». Dette erstatter objekter i brukergrensesnittet som gir informasjon ved hjelp av farger med andre alternativer.

Opplest innhold

Valg som du tidligere fant under menyvalget «Tale» finner du nå her. Her finner du den nye muligheten «Talekontroller». Dette gir deg en talekontrollmeny som du alltid har tilgjengelig:

Skjermdump av innstillinger for talekontroll i iOS 13
Innstillinger for talekontroll i iOS 13.

Denne kontrollerer opplesing av skjerm og markert område. I tillegg kan bruke «Les der jeg peker». Ikonet viser en hånd med pekefinger som du bruker til å få lest opp objekter/tekst på skjermen.

Berøring

Under denne menyen finner du valg som du tidligere kunne finne andre steder under overskriften «Interaksjon» i tilgjengelighetsmenyen. Her finnes mange valg som er nyttig for den som har behov for å betjene berøringsskjermen på en alternativ måte. Den store nyheten her handler om AssistiveTouch:

Valgene her er for den som har problemer med å berøre skjermen eller har behov for alternative måter å få utført skjermhandlinger på. Den store nyheten er at du nå kan benytte eksterne pekerenheter (mus, trackpad, joystickmus, tastatur) til å betjene iPad eller iPhone. Pekerenheten kan kobles til nettbrettet eller telefonen via USB. Du trenger en overgang som kobles til ladeporten (USB-C eller Lightning) på enheten din, for å kunne gjøre dette. Du kan også bruke en mus koblet til via Bluetooth. Har du koblet til et tastatur med talltastatur, kan du bruk disse til å styre musmarkøren. Følgende musvalg finnes tilgjengelig for å tilrettelegge musbetjeningen:

 • Enheter: Her gjør du innstillinger for de enheter du har koblet til. Her kan du definere hva mustastene skal gjøre. Her finner du mange valg, inkludert Siri Snarveier.
 • Pekerstil: Velg størrelse og utseende på pekeren. Den er uvanlig nok rund, og du kan endre størrelse og farge. Du kan også å velge å skjule muspekeren etter en viss tid. Den vil dukke opp straks du flytter på musen.
 • Vis skjermtastatur: Viser alltid skjermtasturet, selv om du har koblet til et eksternt tastatur
 • Vis alltid menyen: La alltid AssistiveTouch menyen vises på skjermen
 • Markørhastighet
 • Panorering ved Zoom: Her velger du hvordan det forstørrede bildet skal følge musmarkøren.
 • Dvelekontoll: Lar deg utføre valg uten å måtte trykke på mustasten

Bryterkontroll

Bryterkontroll lar det styre enheten med en eller flere brytere. I bryteroppsettet kan du nå velge Bluetooth-enhet direkte i bryter-menyen. Tidligere måtte du velge dette i Bluetooth-menyen.

Punktskanning og hodestyring

En annen nyhet som du finner i bryterkontroll-menyen er Hodestyring. Under Punktskanning kan du velge å bruke hodekontroll i stedet for glidende markør. Glidende markør har eksistert i tidligere versjoner av iOS. Den aktiveres automatisk når man åpner en app som ikke kan betjenes med objektskanning. Dette er ofte tilfelle i mange spill og andre typer apper med mye grafikk. Glidende markør kan også brukes som standard bryterstyring.

Når hodestyring er slått på, vil denne betjeningsmåten kunne aktiveres i bryterstyringsmenyen. Hodestyring bruker kameraet på forsiden av enheten. Straks betjeningsmåten aktiveres, vil du se en markør på skjermen som beveger seg når du beveger hodet ditt. Bruk bryteren eller en «ansiktsgest» for å «trykke» på stedet du peker. En ansiktsgest kan tilordnes ulike handlinger i tillegg til å velge objekter. Ansiktsgestene er:

 • Smil
 • Åpen munn
 • Stikker ut tunge
 • Hevede øyenbryn
Skjermdump av innstillinger for hodestyring i iOS 13
Innstillinger for hodestyring i iOS 13.

Talekontroll

Dette er et nytt valg i tilgjengelighets menyen. Ved hjelp av talekontroll kan du betjene iOS ved hjelp av talekommandoer. Talekontroll er integrert med dikteringssystemet som tidligere har vært en del av iOS. Ved hjelp av Talekontroll kan du betjene brukergrensesnittet uten å berøre skjermen, bruke tastatur eller mus. I skrivende stund er talekommandoene for betjening kun på engelsk, men i og med at de finnes på norsk i MacOS, tror vi at de også vil komme på norsk her, når den endelige versjonen av operativsystemet blir sluppet. Dikteringen fungerer på norsk som før.

Skjermdump av talekontroller i iOS 13
Talekontroller i iOS 13.

Her ser du noen viktige valg i talekontroll-menyen:

 • Tilpass kommandoer: Velg hvilke kommandoer som skal være tilgjengelig. I utgangspunktet er alle satt på. Her velger du også hvordan kommandoen skal utføres: Straks den blir registrert, eller etter at du har bekreftet at du ønsker kommandoen utført (Vis bekreftelse)
 • Vokabular: Legg til dine egne ord til dikteringen.
 • Kommandotilbakemelding: Hva skjer når du har gitt en kommando? Vis bekreftelse, Spill lyd, Vis Hint.
 • Overlegg: Et overlegg hjelper deg å aktivere objekter på skjermen. Det finnes tre typer overlegg: Objektnummer, Objektnavn og Rutenett. Ved å bruke kommandoen «Vis tall» vil hvert objekt på skjermen få et tall, og du «trykker» på objektet ved å si tallet. «Vis navn» viser navnet på objektet, og du «trykker» på objektet ved å si navnet. «Vis rutenett» viser et rutenett på skjermen, og du velger område ved å si tallet i ruten hvor du vil «trykke». Ved å markere et av overleggene i denne menyen, vil dette alltid vises på skjermen. Dette kan øke hastigheten på skjermhåndteringen.

Oppsummering

Apple har lagt seg i selen med denne oppgraderingen av operativsystemene til iPhone og iPad. De nye tilgjengelighetsfunksjonene vil være viktige for mange, og det vil i mange tilfeller gjøre dyre og tungvinte hjelpemiddelløsninger overflødige.