Mann med hender på et kontrasttastatur som ser på skjerm med forstørret hvit tekst på sort bakgrunn

Nye temasider om syn

Morten Flatebø Syn

Temasidene inneholder ny og oppdatert informasjon og vi har gjort det enklere å finne det du er ute etter om hjelpemidler og tilrettelegging for personer med nedsatt syn.

På temasidene finner du blant annet informasjon om

  • syn og synsvansker
  • kombinert syns- og hørselstap
  • tilrettelegging ved ulike situasjoner
  • synshjelpemidler
  • tilpasningsmuligheter på mobiltelefon og pc
  • belysning

Temasider syn