Tre forskjellige skjermbilder fra iOS 14

Nye muligheter for tilrettelegging av iPad og iPhone i versjon 14

Morten Flatebø Betjening, Syn, Teknologi

iPadOS og iOS versjon 14 er lansert, og med det nye muligheter for at personer med ulike funksjonsutfall lettere kan bruke nettbrettet eller telefonen. 

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Det er igjen tid for en ny hovedoppdatering av Apples operativsystem for iPad og iPhone. Denne gangen er det ikke de helt store endringene i de delene av systemet hvor man finner muligheter for tilrettelegging for personer med funksjonsutfall. Her er det vi fant som er nytt i år. 

Hjem-skjermen 

Den mest iøynefallende endringen denne gangen finner du i hjem-skjermen som dukker opp straks du har logget inn i iOS 14. Mulighetene for å organisere ikoner og widgets på hjem-skjermen er utvidet. Hjem-skjermene kan bli mer oversiktlige og lettere å forstå og viktige Widgets blir mer tilgjengelige. Her er de viktigste punktene å være oppmerksom på for deg som skal tilrettelegge en iPad for en person med forståelsesvansker: 

Widgets 

Widgets har vært en del av operativsystemet til iPad og iPhone i mange år. De har imidlertid ført en så tilbaketrukket tilværelse, at mange kanskje ikke har vært helt klar over deres eksistens. En widget er et miniprogram som er plassert blant flere på hjem-skjermen eller i en nettleser. En widget skal være enkel å bruke, og henviser ofte til apper som du har installert på din enhet. Eksempler på widgets er: Kalkulator, Kalender, Værvarsel, Musikkavspiller. 

På Ipad kan en widget få et fast område til venstre på hjem-skjerm nr. 1. På en iPhone kan de plasseres på alle hjem-skjermer. Her finnes det restriksjoner på hvordan den plasseres. Rutenettet som er definert må fylles riktig opp. En widget kan finnes i tre ulike størrelser.

Organisering av ikoner på hjem-skjermen

Mange av oss har installert svært mange apper på iPaden vår. Det har ført til at du har mange hjem-skjermer som du må bla mellom for å finne fram til appen du vil bruke. Vi har lenge kunnet organisere apper i mapper, men for noen har dette gjort det enda vanskeligere å finne fram, fordi du ikke alltid husker hvor du plasserte appen du leter etter i øyeblikket. Søkefunksjonen Spotlight og Siri kan hjelpe deg å finne appen du vil åpne, men det forutsetter at du husker hva den heter. I iOS 14 har man forsøkt å gjøre noe med dette problemet. 

Etter at du på iPhonen din har sveipet forbi den siste hjem-skjermen vil du finne en oversikt over alle appene dine organisert etter hvilken funksjon de har. Denne oversikten lages automatisk av iOS. Denne muligheten finnes foreløpig ikke på iPadOS. 

Tilgjengelighetsmenyen 

Tilgjengelighetsfunksjonene finner du under dette menyvalget i appen Innstillinger. Her finner vi noen få endringer og nye funksjoner.  

VoiceOver 

VoiceOver er Apples egen skjermleser for blinde og andre som ikke kan lese teksten på skjermen på vanlig måte. Vi tror at for deg som bruker VoiceOver på iPad, vil ikke overgangen bli veldig stor.  

Tale

Under menypunktet «Tale» finner du «Fastslå Språk». Når dette valget er aktivert, vil VoiceOver bytte stemme når det registreres tekst på et annet språk.  

Punktskrift 

 • Ignorer Akkordvarighet: Dette valget het tidligere «Tasteforsinkelse».  
 • Framdriftsfrekvens: Hvis du leser en tekst på leselisten, kan du velge at teksten skal vises fortløpende på leselisten (Autoframdrift). Under dette valget kan du velge hastigheten på denne framdriften. 

VoiceOver gjenkjenning 

Dette er et nytt menypunkt. Velg dette hvis du ønsker at Voiceover skal gjenkjenne ulike typer objekter i bilder automatisk. Merk deg at dette er en ny mulighet som utnytter teknologi som fortsatt er i sin barndom. Det er mulig at de beskrivelser du får ikke stemmer overens med det bildene viser. 

 • Bildebeskrivelser: VoiceOver beskriver bilder i apper og på internett. Dette vil skje selv om bildene ikke har alternativ tekst knyttet til seg. Beskrivelsen skjer foreløpig på engelsk, men er ofte ganske treffende ut fra det vi har sett. 
 • Skjermgjenkjenning. VoiceOver vil gjøre apper mer tilgjengelige ved å gjenkjenne objekter på skjermen. Dette vi skje selv om appene ikke er laget i overenstemmelse med standardene for tilgjengelighet. Under dette menyvalget kan du velge hvilke apper som skal beskrives av skjermgjenkjenning. 
 • Tekstgjenkjenning: VoiceOver vil gjenkjenne tekst i bilder, og lese den opp. Foreløpig ser det ut til at dette kun fungerer på engelsk tekst. 
 • Tilbakemeldingsstil: Velg hvordan VoiceOver gjenkjenning skal gi tilbakemelding: Les opp resultat, Spill Lyd eller Ingen Handling. 

Lyd 

 • Snakk i telefonsamtaler: VoiceOver tale høres av dine samtalepartnere i FaceTime eller på telefon når dette valget er slått på. 

Pekerkontroll 

Dette er valg som kom da iPad fikk full støtte for pekerkontroll i versjon 13.4 av iPadOS og iOS. Her velger du hvordan VoceOver skal kontrolleres av en mus eller en annen type pekeredskap f.eks. styreflate eller joystick mus. Dette vil kun være synlig i menyen når et pekeredskap er koblet til iPaden. 

 • Peker: Velg hvordan VoiceOver markøren skal forholde seg til peker-markøren: Ignorer peker, Peker følger VoiceOver markør eller peker flytter VoiceOver markør. 
 • Les opp under pekeren: Velg om VoiceOver skal lese opp info/tekst som måtte befinne seg under pekeren. Hvis du velger å slå på denne muligheten, kan du velge hvor lenge pekeren skal stå i ro før opplesingen starter. 

Zoom 

Dette er iPadOS/iOS sin løsning for personer med nedsatt syn. Her er det ingen nyheter i versjon 14, men vi nevner valgene som ble lagt til da iPad fikk full støtte for mus og andre pekeredskaper i versjon 13.4.

Pekerkontroll 

Også i Zoom er det dukket opp valg for pekerkontroll. Disse er bare synlig når et pekeredskap er koblet til. 

 • Panorering ved zoom: Velg hvordan det forstørrede vinduet skal flytte seg når du flytter pekeren. 
 • Juster størrelse med Zoom: Velg om pekeren skal forstørres når du øker forstørringsgraden.

Lupe 

Lupen har gjennomgått en stor ombygging i iPadOS 14. Som før aktiverer du den ved hjelp av tilgjengelighetssnarveien. Du vil også finne den som en vanlig app som du kan legge på hjem-skjermen og aktivere den der. Da trenger du ikke bruke tilgjengelighetssnarveien for å slå på lupen. 

Lupe har nå også støtte for liggende skjerm, og betjeningspanelet har fått ny plassering og mulighet for å velge hvilke kontroller som skal være tilgjengelig. 

Du kan betjene lupe med mus eller styreflate, og ved hjelp av tastaturkommandoer. På Kunnskapsbanken finner du en nærmere beskrivelse av lupe i iPadOS og iOS

Opplest Innhold 

Her finner du innebygde innstillinger for talestøtte. Talestøtte kan være en hjelp for personer som har vansker med å lese hva som står på skjermen. 

Talekontroller ble introdusert høsten 2019. Når denne funksjonen er slått på vil du finne en grå firkant med en liten pil på. Ved å trykke på denne åpner du en meny som styrer opplesing av tekst på skjermen. Nytt denne gangen er at det nå er mulig å velge hvor synlig denne firkanten skal være på skjermen. 

Berøring 

Under denne menyen finnes det innstillinger som gjør det lettere å bruke iPaden hvis du har problemer med å betjene berøringsskjermen, eller hvis du bruker en mus, pannepinne eller et annet pekeverktøy. 

AssistiveTouch 

Med AssistiveTouch kan du bruke iPad hvis du har problemer med å berøre skjermen, eller hvis du trenger tilpasset tilbehør. Når funksjonen er slått på, vil du se en sort firkant med en hvit sirkel i midten. Ved å trykke på denne åpner du AssistiveTouch menyen. Her finnes det ulike handlinger som du kan aktivere med kun et trykkpunkt på skjermen.  

I menyen kan du velge hvilke menyvalg som skal finnes i AssistiveTouch-menyen. Dette gjør du ved å trykke «Tilpass øverste menynivå». I ipadOS 14 vil du i tillegg til alle kontrollene som fantes før finne disse:  

 • Les opp skjerm: Lese opp all teksten i et skjermbilde 
 • Talekontroll: Slår på talekontroll, som lar deg betjene iPaden ved hjelp av tale. 

Nederst i listen med menyvalg for AssistiveTouch, vil du på noen iPader eller iPhone finne menyvalget. «Bekreft med AssistiveTouch». I enheter med FaceID vil man til vanlig bekrefte kjøp via Apple Pay eller nettbanktransaksjoner ved å dobbeltrykke på knappen på toppen. På iPader med fingeravtrykkgjenkjenning, skjer dette ved å få lest av fingeravtrykket på hjemknappen. I stedet for dette kan du nå bekrefte transaksjonen din via AssistiveTouch. Det betinger at denne muligheten er slått på. Den samme muligheten vil du finne nederst i Bryterkontrollmenyen. 

Trykk på baksiden 

Ved å aktivere denne muligheten kan du aktivere handlinger ved hjelp av dobbelttrykk eller trippeltrykk på baksiden av en iPhone. Dette menyvalget er ikke støttet av alle iPhoner, og ingen iPader. Du kan velge mellom mange ulike handlinger, og det kan være en grei måte å raskt få utført handlinger du bruker ofte. 

Talekontroll 

Talekontroll lar deg betjene iPaden ved hjelp av stemmen. Talekontroll kan være nyttig for den som ikke kan trykke på skjermen eller et eksternt tastatur, men som har en tydelig og konsistent uttale på ordene sine. 

Tidligere utgaver av Talekontroll kunne bare betjenes ved bruk av USA utgaven av engelsk. I iPadOS 14 vil du nå i tillegg kunne velge mellom engelsk (Storbritannia) og engelsk (India). Dette endrer du i menyen «Språk».

Pekerkontroll 

Med versjon 13.4 fikk iPad full støtte for bruk av mus og andre pekeredskaper. Denne støtten føres videre i versjon 14. I begge utgaver av IpadOS og iOS finner du menyen «Pekerkontroll», som vises når en mus, styreflate eller en annen pekerenhet er koblet til. Her finner du disse innstillingsmulighetene: 

 • Øk kontrast: Bedre synbarheten på pekeren. 
 • Skjul pekerne automatisk 
 • Farge 
 • Pekerstørrelser
 • Pekeranimasjoner: Tillat at pekeren animeres og tilpasses elementene på skjermen 
 • Dobbeltrykk for å dra: Flytt på objekter eller marker tekst ved å dobbelklikke og dra med styreflaten eller musen 
 • Styreflatetreghet. Tillat at pekeren fortsetter å bevege seg etter at du løfter fingeren.  
 • Rullehastighet: Velg hvor raskt du skal rulle ved hjelp av mushjulet i f.eks. en tekst eller en nettside. Hvis du bruker en styreflate eller en mus med berøringsfølsom overflate, kan du rulle ved å stryke med to fingre. 
Menyvalgene til muspekeren på iPad og iPhone.

Lydgjenkjenning 

Denne funksjonen er laget for personer med hørselshemming. Visse lyder kan gjenkjennes via mikrofonen på iPaden, og brukeren får et varsel om at denne lyden er oppfattet. Denne muligheten benytter seg av teknologi som fortsatt er på eksperimentstadiet, og bør ikke brukes i situasjoner der du kan bli skadet eller i risikosituasjoner. Dette skal heller ikke brukes til navigering. 

Hørsel/syn 

«Tilpasning av hodetelefoner» lar deg tilrettelegge lyden som kommer ut fra hodetelefonene dine. Merk deg at dette vil kun fungere på noen hodetelefoner fra Apple og Beats. 

Konklusjon 

iPadOS og iOS 14 inneholder ikke de store endringene, og vi venter fortsatt på talekontroll på norsk. Vi merker oss at det fortsatt skjer en utvikling på dette området, og at nye teknologi som tidligere ikke har vært tilgjengelig når blir brukt for å skape nye muligheter for personer med funksjonsutfall. Dette er gledelig, og vi venter spent på hva fremtiden vil bringe.