Ikon: e-læringskurs

Nye hørselskurs

Morten Flatebø Hørsel, Kurs

E-læringskurset “Grunnkurs hørsel” er oppdatert og delt i to separate kurs. Den generelle delen om hørsel er tatt ut og blitt et eget kurs.

Vi anbefaler alle å ta seg tid til å gå gjennom de oppdaterte kursene.

Du som er hørselskontakt må nå gjøre følgende:

  1. Ta “Grunnkurs hørsel”
  2. Deretter ta “Kurs for hørselskontakter” med tilhørende test

Gå til det nye grunnkurs hørsel.