Utsnitt av forsiden til byggteknisk forskrift (TEK 17)

Nye boliger og tilgjengelighet – Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger, Hørsel, Syn, Video

Byggteknisk forskrift, TEK 17, trådde i kraft 1. juli 2017. Forskriften må følges ved bygging av nye boliger og bygninger. TEK 17 avgjør tilgjengeligheten i boliger, omsorgsboliger, arbeidsbygg, skoler og barnehager.

Byggteknisk forskrift er et viktig instrument for kommunene. Dersom den enkelte kommune har behov for å sikre flere og bedre tilrettelagte boliger, kan kommunen stille strengere krav til nybygg enn minstekravet i TEK 17 tilsier.

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har ansvaret for TEK 17. Forskriften med omtale er å finne på dibk.no.

For personer som arbeider med tilrettelegging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er kapittel 12 i forskriften mest aktuell. Kapittel 13 er også aktuell da det inneholder krav til lyd og belysning.

Dibk har laget en film som presenterer noen av de nye kravene i forskriften. Senioringeniør Pål Lyngstad i Dibk presenterer det som er mest aktuelt for tilgjengelighet til boliger i kapittel 12. Hans presentasjonen starter cirka 25 minutter ut i filmen (markert med bokmerke) og varer i 21 minutter. Filmen er totalt sett på over 1 time.