Utsnitt av forsiden til regjeringens handlingsplan om universell utforming 2021-25

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Morten Flatebø Hjem og fritid, Publikasjon

Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming 2021-2025 inneholder 65 konkrete tiltak på en rekke sentrale samfunnsområder.

Handlingsplanen har fått navnet “Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge” og skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Planen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Handlingsplanen er utviklet med innspill og bidrag fra interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner og faginstanser. Det vil bli opprettet ulike fora og arbeidsgrupper som skal gi råd og følge opp innsatsen for universell utforming.

Les hele artikkelen om regjeringens handlingsplan om universell utforming for 2021-2025 på regjeringen.no.