Voksen mann som bruker talegjenkjenning på mobilen sin (Foto: colourbox.com)

Norsk talegjenkjenning

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Syn, Teknologi

Talegjenkjenning gjør at det er mulig å snakke til datamaskinen i stedet for å bruke vanlig tastatur og mus. Norsk talegjenkjenning er integrert i vanlige programmer og operativsystemer og kan brukes på de fleste datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner.

Av pedagog og ingeniør Daniel Scheidegger ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

Prosessen med å gjenkjenne menneskelig tale ved hjelp av en maskin, kalles talegjenkjenning. Teknologien gjør det blant annet mulig å styre en datamaskin og diktere tekst ved hjelp av tale. Gjenkjenningen skjer vanligvis ved hjelp av et dataprogram som igjen styrer andre programmer eller utstyr koblet til datamaskinen.  

Hvem kan ha nytte av talegjenkjenning? 

Eksempler på personer som kan ha nytte av talegjenkjenning:

  • Personer som på grunn av motoriske vansker ikke kan styre en datamaskin ved hjelp av tastatur og mus
  • Svaksynte og blinde
  • Personer med skrivevansker

Teknologien kan også bidra til å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle, for eksempel gjennom teksting av sanntids-tv.

Dagens situasjon 

Oversikt over vanlige programmer og operativsystemer som har integrert løsning for talegjenkjenning på norsk: 

Mer informasjon

Her finner du oppdatert informasjon om talegjenkjenning på norsk:

Du kan også ta kontakt med din nærmeste NAV Hjelpemiddelsentral dersom du trenger råd og veiledning i å bruke talegjenkjenning.


Relatert artikkel