Diagram med lydbølge (Foto: colourbox.com)

Norsk talegjenkjenning og tilgjengelighet i samfunnet

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Syn, Teknologi

Talegjenkjenning gir mulighet for å snakke til datamaskinen i stedet for å bruke vanlig tastatur og mus

For noen vil det å snakke til datamaskinen åpne nye muligheter for deltakelse på ulike samfunnsarenaer. Ulike brukergrupper vil kunne ha nytte av denne teknologien. Talegjenkjenning kan også bidra til målet om et universelt utformet samfunn.

Det er under utvikling en løsning for norsk talegjenkjenning. Pedagog og ingeniør Daniel Scheidegger viser i denne artikkelen litt av historien bak utvikling av talegjenkjenning på norsk.