Mann i rød- og hvitrutet skjorte med rynkete øyebryn som tar seg til tinningene (Foto: colourbox.com)

Nedsatt toleranse for lyd

Morten Flatebø Hørsel

Har du nedsatt toleranse for lyd, eller kjenner du kanskje noen som reagerer sterkt på lyd med normal styrke?

Reaksjon på omgivelseslyd er en riktig og viktig oppgave for hørselen og nervesystemet vårt. Knekker det for eksempel i en grein mens du går i skogen, er det viktig at du sjekker ut om lyden er et tegn på fare. Raser det takstein over hodet ditt, er det viktig at du kommer deg raskt vekk. Når barnet ditt gråter fordi det har falt og slått seg, må du blir varslet slik at du kan hjelpe.   

Ved lydintoleranse har det imidlertid oppstått en sterk og uhensiktsmessig reaksjon på vanlig omgivelseslyd med normal styrke. 

Vanlig omgivelseslyd vil kunne oppleves som slitsom, ubehagelig eller smertefull. Spesifikke lyder vil kunne oppleves som irriterende, skremmende eller smertefulle. Art og grad av lydintoleranse varierer fra person til person, men i noen tilfeller kan lydømfintligheten få store konsekvenser for livsutfoldelsen. 

Instinktivt vil vi ønske å skjerme oss når vi opplever ubehag ved omgivelseslyd, og det er normalt å ville bruke hørselsvern eller støypropper hvis man er lydømfintlig. Det er derfor viktig å være klar over at hørselvern i omgivelseslyd øker risikoen for ytterligere sensitivisering og økte plager.  Hørselvern og støypropper skal kun brukes når vi oppholder oss i helseskadelig støy.     

Nedsatt toleranse for lyd kan i de fleste tilfeller behandles. Det er kun når du har en diagnostisert sykdom eller tilstand hvor det ikke er aktuelt med behandling, at man eventuelt gir råd om bruk av hørselvern i omgivelseslyd.  

Mer om nedsatt lydtoleranse og hvordan få hjelp med slike plager.