To menn som snakker sammen. Den ene slår av lyden på tv-en for å unngå bakgrunnsstøy. (Illustrasjon: Erik Joramo)

Nedsatt hørsel og bakgrunnsstøy

Morten Flatebø Barn og unge, Hjem og fritid, Hørsel, Video

Selv med et godt tilpasset høreapparat, kan personer med nedsatt hørsel oppleve at det er vanskelig å oppfatte hva som blir sagt i støyende omgivelser. Bakgrunnsstøy gjør det vanskelig å oppfatte lyd og tale.

Rådgiver Anders Huse ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark viser her forskjellen på oppfatning av tale i ulike lyttesituasjoner ved hjelp av et testresultat av en såkalt IOWA-test. Han viser hvilke konsekvenser dette kan ha, for eksempel i en arbeidssituasjon og gir tips hva man kan gjøre for å legge til rette for en god lyttesituasjon.

Tilrettelegging for å unngå eller redusere bakgrunnsstøy i ulike lyttesituasjoner, betyr mye for personer med nedsatt hørsel.