Forsiden til arbeidskraftundersøkelsen 2020 for personer med nedsatt funksjonsevne

Nedgang i andelen sysselsatte med nedsatt funksjonsevne

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Fra andre kvartal 2019 til andre kvartal 2020 gikk andelen sysselsatte blant personer med nedsatt funksjonsevne ned med 3,2 prosentpoeng. For hele befolkningen var tilsvarende nedgang på 0,7 prosentpoeng.

Andelen sysselsatte blant personer med nedsatt funksjonsevne i alderen 15-66 år lå på 40,6 prosent i 2. kvartal 2020 viser nye tall fra statistikken Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen. Tilsvarende tall for hele befolkningen i samme aldersgruppe var 73,4 prosent. Arbeidsledigheten for personer med nedsatt funksjonsevne lå på 3,3 prosent, 0,2 prosentpoeng lavere enn for befolkningen totalt.

I artikkelen “Nedgang i andelen sysselsatte med nedsatt funksjonsevne” på ssb.no kan du også lese om at det er en stabil andel som har fått arbeidet tilrettelagt og at 28 prosent ønsker arbeid.

Kilde: ssb.no