Mann med mørke briller og blindestokk som går alene i et trafikkert miljø (Foto: colourbox.com)

Når syn og hørsel ikke kan kompensere for hverandre

Morten Flatebø Hørsel, Kompetansefrokost, Syn

Onsdag 29. september 2021 kl. 09.00-10.00 var det kompetansefrokost med temaet «Når syn og hørsel ikke kan kompensere for hverandre».

Foredragsholdere

  • Marianne Disch, enhetsleder for Statped, Landsdekkende faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. Marianne er utdannet spesialpedagog og har over 30 års erfaring i døvblindefeltet.
  • Wenche Holm, seniorrådgiver i Statped, Landsdekkende faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. Wenche er utdannet syns- og mobiltetspedagog og har jobbet mange år med karriereveiledning og tilrettelegging for synshemmede i utdanning og arbeid ved NAV Hjelpemiddelsentral før hun begynte i Statped.

Kombinasjonen av syns- og hørselstap er en egen funksjonshemming. Det betyr at personer med kombinert sansetap står overfor spesifikke utfordringer som krever vår oppmerksomhet som fagpersoner. I denne presentasjonen ønsker vi å beskrive noen av disse utfordringene, hva som kreves av fagpersonene som møter dem og hva vi som kompetansetjeneste kan bistå med.

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.