Når hjernen snubler – om kognitive vansker

Morten Flatebø Brukerhistorie, Kognisjon

En digital historie som gjennom illustrasjoner og ord viser hva det vil si å ha kognitive vansker.