Møt Siv-Anne i Digjobb

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Kommunikasjon

Siv-Anne Heggheim Nesse er 22 år og bor i Oslo. Hun er en aktiv jente som liker å skrive og fortelle historier. Hun har også egen blogg. Siv-Anne har nedsatt motorikk og kommuniserer med en øyepeketavle og en øyestyrt PC. Siv-Anne er en av deltakerne i Digjobb.

Digjobb er en jobbportal som formidler arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt funksjon. Digjobb ble opprettet spesielt for de som trenger kompenserende hjelpemidler for å bruke en datamaskin på grunn av nedsatt bevegelse eller kommunikasjonsvansker. Mange bruker alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK), for eksempel talemaskiner som betjenes med øyestyring eller brytere.

Etter tilbakemeldinger fra blant annet Blindeforbundet, ønsker Digjobb å utvide tilbudet også til mennesker med nedsatt syn som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Oppdragsgivere etterlyser en bredere testgruppe, så dette vil være en mulighet til å gi et bredere tilbud.

Digjobb startet som et prosjekt fra Isaac Norge som ble støttet av Stiftelsen DAM. Isaac Norge er en interesseorganisasjon for mennesker som bruker ASK. Andre involverte i prosjektet har vært Elevkanalen, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Haukåsen skole, Oslo voksenopplæring Nydalen og Statped. Tilbudet skal overtas av Elevkanalen når prosjektperioden er over 1. januar 2020.

Eksempler på oppgaver som utføres av arbeidstakere i Digjobb er:

  • Teste tilgjengelighet av digitale læremidler, spill, nettsider og apper med datatekniske hjelpemidler som for eksempel øyestyring, bryterstyring og skjermleser
  • Utvikle undervisnings- og informasjonsmateriell med bildestøtte
  • Lage musikk som kan benyttes av utviklere ved hjelp av musikkteknologi

Digjobb har et samarbeid med utviklingsavdelingen i NAV om å teste tilgjengelighet på nettsteder som for eksempel nav.no og arbeidsplassen.no. Gjennom dette samarbeidet har Digjobb også fått i oppdrag å teste tilgjengelighet av Facebook.

I denne filmen forteller Siv-Anne hva det betyr for henne å kunne bidra med det hun har kompetanse på. På digjobb.no kan du møte henne og de andre deltakerne i Digjobb.