Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD og Asperger syndrom

Bernt Grønstad Dagligliv og fritid, Kognisjon, Teknologi

NAV NONITE gjennomførte i 2010 et Nordisk prosjekt med midler fra Nordens Välfärdscenter. Prosjektet var et samarbeid med hjelpemiddelinstituttene, brukerorganisasjoner og sentrale fagmiljø i Sverige, Danmark, Island, Finland og Norge. Fagpersoner fra de nordiske land foreleste på videokonferanse om ulike erfaringer med bruk av mobiltelefon som kognitiv støtte.

 

Målet for prosjektet var at personer med ADHD og Asperger syndrom skal kunne benytte vanlig teknologi som mobiltelefoner for å mestre situasjoner som oppleves stressende. Erfaringer fra de ulike landene ble presentert i en nordisk kursrekke på videokonferanse.

Her presenteres tre foredrag som fremdeles kan være aktuelle.