Mobil videokonferanse – grønn samhandling

Bernt Grønstad Teknologi, Verktøy

I dette prosjektet har NAV Hjelpemiddelsentral Troms sammen med Harstad og Nordreisa kommuner benyttet mobil videokonferanse for å forbedre kvaliteten i brukermøtet og forenkle hverdagen for brukerne.

Kurset starter med fem korte videoer som kan gi inspirasjon til hvordan mobil videokonferanse kan benyttes i samhandlingen mellom kommunene og hjelpemiddelsentralen. Kurset avsluttes med en oversikt over utstyret som ble benyttet, og to intervjuer med lederne i prosjektet.