Ingressbilde til appen Mine sirkler

Mine sirkler

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Appen “Mine sirkler” er sosiale atferdskart som gir struktur og oversikt for personer i autismespekteret.

Beskrevet av Statped

Hvordan virker den?

Mine sirkler er et sosialt atferdskart som forsøker å forklare og systematisere elektronisk noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og noe å orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre.

Sosial samhandling mellom mennesker styres av et komplisert nettverk av uskrevne sosiale regler. De fleste lærer seg disse reglene intuitivt og følger dem stort sett uten å tenke over det. For noen mennesker er det imidlertid vanskelig å forstå hva som foregår i slike sosiale samspill. For dem er omverdenen et ugjennomtrengelig kaos av usynlige og uforståelige koder. De må ha hjelp til å orientere seg og vite hvordan de skal opptre.

Mennesker med slike utfordringer opplever sosiale situasjoner som krevende og kanskje til og med skremmende. De opplever ofte stress og angst i sosial samhandling med andre. For mange vil det derfor være mest fristende å trekke seg tilbake og unngå vanskelige situasjoner. Resultatet blir isolasjon og passivitet. For å løse disse problemene, er mange avhengige av hjelp fra andre.

Innstillinger

Mine sirkler definerer ulike sosiale arenaer i form av sirkler. Det forklarer hvilke krav og regler som gjelder på den enkelte arena, og tydeliggjør hvordan de sosiale kravene endrer seg fra den ene sirkelen til den andre, fra den innerste og mest private til den ytterste, mest offentlige sirkelen. Til hver sirkel er det laget støttesystemer i form av kommunikasjonsverktøy, avtaler, sosiale historier, egeninstruksjoner og oppskrifter på hvordan en kan takle spesielle utfordringer.

Modellen består av 6 ulike sirkler som tilsvarer 6 ulike sosiale arenaer. Hver sirkel/arena har sin egen farge og angir et eget sett av sosiale krav og utfordringer:

  1. Lys blå: ”Jeg alene”
  2. Rosa: ”Familien”
  3. Grønn: ”Venner”
  4. Gul: ”Jobb/skole”
  5. Mørk blå: ”Bekjente”
  6. Rød: ”Andre”

Veiledning til bruk av appen

Brukerveiledning på Statped.no

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og iPhone

Leverandør

Statped

Last ned

App Store – Mine sirkler

Appen koster ca. 30,-