Metodikk for utprøving av betjeningsutstyr for barn med omfattende motoriske vansker

Morten Flatebø Barn og unge, Betjening, Bevegelse, Hjem og fritid, Kommunikasjon, Verktøy

“Fra vilje til uttrykk” er en metodebok for å finne fram til styringssystem for barn med omfattende motoriske vansker.

Av ergoterapeut Anne Kathrine Halvorsen og spesialpedagog Eirin Brænde.

Dette er barn som kan øke sin funksjonsevne betraktelig dersom de klarer å styre teknologien. Å finne fram til et styringssystem barna mestrer, er en helt grunnleggende forutsetning for kommunikasjon, forflytning og egenaktivitet.

Boka er først og fremst utarbeidet med tanke på små barn med Cerebral Parese, men vil også være egnet for andre med samme problemstilling. Boka har en tverrfaglig tilnærming og vektlegger systematisk utprøving og tilrettelegging ut fra barnets motoriske og kognitive forutsetninger.

Boka er en veileder for alle som arbeider med barn som kan kompensere for sin funksjonshemming gjennom bryterstyrt teknologi og kan leses i sin helhet eller benyttes som et oppslagsverk. Papirversjon av boka kan bestilles på www.pensum.no.

 Last ned pdf-versjon av boka “Fra vilje til uttrykk”.

Forsiden til boka "Fra vilje til uttrykk"
Forsiden til boka “Fra vilje til uttrykk”

Skjemaer for dokumentasjon av utprøvingsprosessen

Du kan laste ned skjemaene som fulgte med som vedlegg til boken:

  1. Skjema til formulering av mål
  2. Skjema til bruk i tilpasningsfasen
  3. Skjema til bruk i treningsfasen
  4. Skjema for langsiktig dokumentasjon av arbeidet