Bilde av fem smilende unge mennesker som strekker armene frem (foto: colourbox.com)

Medborgerskap og samhandling

Morten Flatebø Kompetansefrokost

Onsdag 17. mars 2021 var det kompetansefrokost med temaet «Medborgerskap og samhandling».

Medborgerskap forutsetter like muligheter for deltakelse både sosialt og i samfunnet. Hvordan kan NAV bidra til å fremme medborgerskap i praksis innen utdanning, arbeid og fritid? Forelesningen vil fokusere på de rettighetene borgerne har, og hvordan NAVs ordninger og praktisering av disse kan bidra til at den enkelte borger får realisert sine rettigheter. Her er både FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og Likestillings- og diskrimineringsloven viktig å kjenne til og kunne bruke. Forelesningen vil også tematisere samhandling, kommunikasjon og språk.

Foredragsholder

  • Inger Marie Lid, professor, Fakultetet for helsefag, VID Universitet

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og etikk fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming. Lid er leder for det fremragende forskningsmiljøet CitPro, som forsker på medborgerskap for personer i sårbare livssituasjoner. Hennes siste bok er «Universell utforming og samfunnsdeltakelse, publisert av Cappelen Damm Akademisk.

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.