Illustrasjon av en som kjører bil med to joysticker

Med spesialstyring i bilen

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Bil og spesialutstyr, Publikasjon

En studie av tilfredshet med hjelpemiddel og tilhørende tjenester blant bilførere med funksjonsnedsettelser, undersøkt med QUEST 2.0.

Unni Helen Norheim er utdannet ergoterapeut og ansatt som seniorrådgiver ved Bilsenter Østlandet/Kompetanseteam spesialstyring og -tilpassing. Norheim har spesialkompetanse på tilpassing av førermiljø for personer som ikke kan betjene originalt bilratt og som dermed har behov for spesialstyring.

I sin masteroppgave undersøkte Norheim brukertilfredshet hos personer som kjører med følgende spesialstyringer: sideforskjøvet ratt, miniratt, joystick-styring, spakstyring og sykkelstyre. 116 brukere av spesialstyring deltok i undersøkelsen.

Resultatene Norheim fant viser at brukerne stort sett er fornøyde med selve spesialstyringen, men noe mindre fornøyde med de tilhørende tjenestene som blant annet leveringstid. Hele 93% av deltakerne i studien svarte at de brukte bilen daglig eller flere ganger i uken og 45% oppga at de er i lønnet arbeid.

Norheim benyttet HAAT-modellen (The Human Activity Assistive Technology) som systemmodell for å forstå sammenhenger og beskrive kompleksiteten i hjelpemiddelformidlingsprosessen. Tilfredsheten med spesialstyringen ble undersøkt med Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0).

Selv om det har skjedd en videreutvikling av styresystemene de siste årene er resultatene fra undersøkelsen fremdeles relevante. Undersøkelsen inneholder informasjon om bilførere med nedsatt funksjon, brukergrensesnitt og aktivitetsutførelse. Resultatene benyttes for å bedre brukermøter.

 Last ned masteroppgaven “Med spesialstyring i bilen”.