Illustrasjon for mangfold i mai med mange forskjellige personer. En av dem holder et Pride-flagg

“Mangfold i mai” – arrangementer om mangfold, inkludering og universell utforming

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hørsel, Kognisjon, Syn

I mai er du invitert til ulike arrangementer som skal hjelpe deg å hjelpe andre. De fleste arrangementene er digitale og åpne for alle.

Arrangementene består av foredrag, workshops, kurs og interaktive fagdager gjennom hele mai. De aller fleste arrangementene er digitale og streames. Serien videreføres med et kurstilbud rundt universell utforming fra høsten. Deltakerne får konkrete tips og kunnskap, som kan brukes i deres daglige arbeid.

Alt vi gjør, og alle valg vi tar både privat og på jobb, har konsekvenser for om vi inkluderer eller ekskluderer andre. Vi har alle et ansvar for at valgene våre er med på å bryte ned barrierer, og ikke bidrar til å bygge nye.

«Mangfold i mai» skal hjelpe deg å forstå hvilken betydning dine valg kan ha for enkeltmennesker, og hvordan du kan bidra til likeverdig deltakelse for alle – både innbyggere, kollegaer og samhandlingspartnere.

Fagmiljøet for Inkluderende design og universell utforming i Designseksjonen i NAV IT har tatt initiativet, med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging som viktigste samarbeidspartner.

Se programmet til “Mangfold i mai”.