Livsstilsendring – kognitiv støtte

Eva Teigstad Ukategorisert

Foredraget oppsummerer erfaringer fra utprøvings- og utviklingsprosjekter med tilrettelegging med forbruksteknologi.

Foreleser: Gunnar Michelsen, seniorrådgiver, NONITE, NAV hjelpemiddelsentral Nordland

Presentasjonen forsøker å trekke fram noen metodiske elementer som kan bidra til å etablere nye mestringsstrategier med teknologi for livsstilsendringer. Forelesningen består av 4 videoer.

  1. Utprøvingserfaringer. Case (03:09min)
  2. Design (03:30min)
  3. Ulike faser (04:10min)
  4. Metodiske erfaringer (03:29min)