Skrive på nettbrett med elektronisk penn

Et nettbrett kan betjenes ved hjelp av en eller flere fingre. Dagens nettbrett er følsomme for flere samtidige trykk på skjermen, og kan tolke fingerbevegelser på skjermen. Disse kan brukes for å få utført handlinger i nettbrettet.

Eksempler på dette er markering i tekst, flytte objekter og zoome inn og ut på en nettside eller et bilde. Berøringsfunksjonen i moderne nettbrett har også svært høy oppløsning, noe som gjør at du kan få høy presisjon i betjeningen av nettbrettet. Derfor er det også mulig å bruke en elektronisk penn eller en styluspenn til å betjene nettbrettet. Dette gir større presisjon i å få utført handlinger med et trykkpunkt, og det gjør det mulig å skrive direkte på berøringsskjermen.

Elektroniske penner til nettbrett er enten passive (kapasativ) eller aktive (induktiv):

Passiv elektronisk penn

En passiv penn emulerer én finger. Et trykk på skjermen med denne vil fungere som et trykk på skjermen med en finger. Denne type penn krever ikke noen strømkilde, men den krever at det er elektrisk kontakt mellom den som holder pennen og overflaten på berøringsskjermen. Et nettbrett som mottar et trykk fra en passiv penn, kan ikke skille mellom ulik styrkegrad på trykk, om trykket kommer fra en penn, en finger eller for eksempel en håndbak. Alle trykk på skjermen registreres. Dette gjør skriving vanskelig for den som trenger å hvile hånden mot skjermen under skrivingen. En passiv penn er billig i innkjøp, men egner seg ofte dårlig til å skrive med.

Aktiv elektronisk penn

Aktiv eller digital elektronisk penn inneholder elektronikk som kommuniserer med nettbrettet som du skriver på. Elektronikk i pennen og programvare nettbrettet kan tilføre funksjoner som for eksempel

  • viskelær
  • oppdage ulik grad av trykkfølsomhet
  • vinkel til nettbrettet (tilt)
  • skille mellom trykk fra penn og håndbak/håndflate

Skriving med en slik penn vil være langt mer nøyaktig enn med en passiv penn, og håndbak/håndflate kan bli oppdaget og ignorert av programvaren i nettbrettet.

Det finnes ingen standard for hvordan elektroniske penner og nettbrett kommuniserer, og derfor vil en penn fra en nettbrettprodusent ikke kunne benyttes på nettbrett fra andre produsenter. Eksempler på aktive elektroniske penner er:

  • Microsoft Surface Pen
  • Samsung S-pen
  • Apple Pencil

Skrive på nettbrettet

Det er ikke noen forskjell på å skrive eller tegne ved hjelp av elektronisk penn. Vanlig brukte tekstbehandlingsapper som Pages og Microsoft Word vil oppdage at du bruker en aktiv penn når du peker med den på skjermen, og vil straks åpne tegnefunksjonen i appen samt slå av muligheten for å tegne med fingertuppen (Tegn ved berøring). Under ser du en skjermdump av Microsoft Word.

Skjermdump som viser at tegn med berøring er slått av i Microsoft Word
Funksjonen “Tegn med berøring” slått av i Microsoft Word.

Håndskriftgjenkjenning

I noen notatapper som for eksempel Notater på iPhone og iPad finnes det nå automatisk håndskriftgjenkjenning. Dette støtter for øyeblikket ikke norsk, men listen over språk som støttes blir lengre, så vi har grunn til å håpe på at det snart vil dukke opp. Under ser du en skjermdump av standard skriveverktøy for Apple Pencil iPadOS 14:

Skjermdump av standard skriveverktøy for Apple Pencil
Standard skriveverktøy for Apple Pencil.

Det finnes likevel mulighet for norsk skriftgjenkjenning på nettbrett. Funksjonen kan være innebygget i notatapper som for eksempel Nota eller håndskriftgjenkjenning innebygget i et skjermtastatur eller apper for notater.

Eksempel på håndskriftgjenkjenning i app

Nebo er en app for iPad og Android-nettbrett. Det er i utgangspunktet en enkel notatapp, som har blitt tilført muligheter for håndskriftgjenkjenning på mange språk, inkludert norsk. Mer om appen Nebo.

Her er en liten video som viser hvordan det kan se ut når du bruker Nebo: