Skrive med tastatur

Vi beskriver noen løsninger som kan være nyttige for den som har problemer med å lese og skrive, og som skal skrive tekst inn i en datamaskin eller nettbrett ved hjelp av et vanlig tastatur. Løsningene krever ikke at du kjøper et spesielt dataprogram eller annet utstyr.

Hvis du har en Apple Mac/iPad/iPhone eller en PC med Windows 10 og Office 365, så har du allerede løsningene innebygget i datamaskinen din. Du trenger bare å vite hvordan du henter dem fram og hvordan du bruker dem. Det kan du lære om her.

Lær å bruke touch

Det å kunne bruke tastaturet uten å se på skjermen er viktig av flere grunner:

 • Du oppdager lettere at du har skrevet feil, og får rette feilene fort.
 • Du skriver mye raskere.
 • Du får en bedre arbeidsstilling.

Touch-metoden ble laget mens man fortsatt brukte skrivemaskiner. Den er fortsatt veldig aktuell. Metoden har som formål at man skal kunne skrive uten å se på tastaturet.

Man trenger ikke kjøpe et dyrt opplæringsprogram eller gå på kurs for å lære touch. Det finnes gratis løsninger som du kan bruke.

Touch-opplæring for ungdom og voksne

Senselang.org har laget et nettbasert kurs som består av trening i touch, tester, spill og trening i bruk av talltastatur. Denne siden er reklamefinansiert, og det er ikke mulig å betale for å slippe reklamen. Kurset finnes på flere språk, inkludert norsk. Her finner du den norske utgaven av Senselang – et gratis nettbasert kurs for å lære seg touch-metoden.

Touch-opplæring for barn

Statped har laget Tastaturbo – et gratis opplæringsprogram for å lære touch. Det er laget for barn i grunnskolen. Det heter Tastaturbo.

Hør hva du skriver

Dette er løsninger for deg som trenger eller har nytte av å høre hva du skriver. Her er en liten oversikt over hva som finnes innebygget i noen av plattformene vi bruker. Denne muligheten finnes ikke i nettbrett og telefoner som bruker Android.

PC med Windows 10

Dette er en mulighet som finnes innebygget i tilgjengelighetsfunksjonene som følger med Windows 10. Opplesing av det du skriver finner du i Skjermleser.

Skjermleser er tilgjengelighetsfunksjon laget for blinde, men kan også være nyttig for personer som har behov for lese- og skrivestøtte av andre grunner. Her er noen innstillinger som kan være nyttige å endre på dersom du ikke er synshemmet:

 1. Åpne Innstillinger, og velg Hjelpemiddel > Skjermleser
 2. Velg “Aktiver snarveitasten for å starte Skjermleser”
 3. Under “Endre hva du hører når du leser og samhandler” velger du
  • “1 -bare tekst”
  • “Ikke annonser”
  • “1- Før kontroller”
 4. Velg bort “Hør tips om…”
 5. Velg bort “Hør Skjermleser kunngjøre…”
 6. Velg bort “Hør lyder for…”
 7. Under overskriften “Endre hva du hører mens du skriver” velger du kun “Hør ord mens du skriver”

Første gang du starter Skjermleser vises to vinduer med informasjon om mulighet. Huk av for at disse ikke skal startes når du åpner skjermleseren.

Hurtigtasten for å åpne og lukke Skjermleser er Windows + Ctrl + Enter.

Da er skjermleseren klar til bruk, og du kan går til appen hvor du skal skrive inne en tekst.

Denne videoen viser hvordan Skjermleser leser opp teksten mens du skriver:

Mac

Dette er en mulighet som ligger innebygget i alle Mac-er. Innstillingen finnes i Systemvalg > Tilgjengelighet > Opplest Innhold. Denne videoen viser hvordan du slår på denne muligheten og hvordan den virker:

iPad og iPhone

I disse nettbrettene og smarttelefonene finner du denne innstillingen i appen Innstillinger. Finn Tilgjengelighet > Opplest Innhold > Les opp det jeg skriver. Her ser du hvordan du slår på denne muligheten og hvordan du bruker den.

Hvis det du har ikke er bra nok

Noen ganger kommer du ikke langt nok med de mulighetene som ligger innebygget i datamaskinen, nettbrettet eller telefonen. Da kan det hende at en app til nettbrett eller telefon eller et hjelpemiddelprogram for PC eller Mac kan gi den lese- og skrivestøtte som du har behov for.

Det norske firmaet Lingit AS er utvikler og leverandør av blant tannet programmet Lingdys. Lingdys er et program for lese- og skrivestøtte laget spesielt for personer med dysleksi. Programmet finnes i ulike utgaver for PC, Mac, nettbrett og telefon. En lisens på Lingdys gir deg rett til å laste ned og bruke appen på alle plattformer. Lingdys kan du få som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral hvis du har dokumentert behov for det og programmet vil være nyttig for deg. Mer om Lingdys på lingit.no.