Om lese- og skrivestøtte

Det finnes ulike verktøy for å kompensere for lese- og skrivevansker. Ved å tilrettelegge kan en person tilegne seg innholdet i en tekst selv om man er en svak leser eller produsere tekst selv om man har skrivevansker.

Statistikk 

Ifølge Dysleksi Norge har så mange som 20% av de som går ut av skolen generelle lesevansker. Dette er over en million nordmenn. 50% av de som står utenfor arbeidslivet, har lesevansker. 

Allmenn teknologi 

Temasiden setter søkelys på funksjoner som finnes i utstyret “alle” har, såkalt allmennteknologi. Det er for eksempel PC, Mac, telefon eller nettbrett. Disse enhetene gir mange muligheter for tilrettelegging for personer som trenger lese- og skrivestøtte. Det kan for eksempel være opplesning av tekst, diktering eller stavekontroll. Innstillinger for tilgjengelighet for smarttelefoner.

Hjelpemidler 

Hva gjør man når tilrettelegging er prøvd ut, og man finner at det ikke er tilstrekkelig? Da kan hjelpemidler som NAV Hjelpemiddelsentral låner ut være aktuelle å søke på. På nav.no finner du informasjon og søknadsskjema. 

Lenker 

Dysleksi Norge er en organisasjon for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. De har ca. 10 000 medlemmer, og rundt 40 lokal- og fylkeslag rundt om i landet. De har en egen ungdomsorganisasjon. Dysleksi Norge jobber også med dysleksivennlig skole og dysleksivennlig arbeidsplass. 

Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. På Statped.no finner du temasider om digital lese- og skrivestøtte. Her finner du informasjon og tips til pedagogisk bruk av teknologi for elever med lese- og skrivevansker. 

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er et nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Lesesenteret har laget en rekke ressurser til bruk for lærere, både i grunnskolen og videregående opplæring. 

Skrivesenteret ved NTNU er et nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Skrivesenteret skal bidra til økt kvalitet på skriveopplæring i barnehager og skoler.