Lese på telefon og nettbrett

Talestøtte vi si at man bruker syntetisk (kunstig) tale for å hjelpe personer som av en eller annen grunn ikke kan lese det som står skrevet på skjermen, ved at talen leser opp eller beskriver det som finnes på skjermen. iPad og iPhone har talestøtte integrert i operativsystemet.

Talestøtte i iOS og iPadOS

Talestøtte på iPad og iPhone finnes på mange språk og ofte med flere stemmer på hvert språk. Norsk finner du med fire stemmer: Nora, Henrik, Siri (kvinnelig og mannlig utgave). Klikk på lydeksemplene nedenfor for å høre de norske stemmene Nora, Henrik og Siri som brukes til talestøtte i iOS:

Den norske stemmen Nora:

Den norske stemmen Henrik:

Den norske stemmen Siri (kvinnelig utgave):

Den norske stemmen Siri (mannlig utgave):

Dette er stemmene du har å velge mellom i alle tilgjengelighetsfunksjoner som benytter tale. I innstillingene til hver funksjon kan du velge hvilken stemme du vil benytte som hovedstemme i denne funksjonen. Dette er tilgjengelighetsfunksjonene som benytter innebygget tale:

 • VoiceOver: Laget for blinde, men kan være nyttig for den som har cerebral synshemming eller lese- og skrivevansker.
 • Opplest innhold: Innstillinger til hjelp for den som har problemer med å lese det som står skrevet på skjermen.
 • Bryterkontroll: Talestøtte for brukere av bryterkontroll.

Finne tilgjengelighetsinnstillinger

På iPad og iPhone finner du innstillingene for tale i appen “Innstillinger”. Åpne appen, velg “Tilgjengelighet” i venstre kolonne. Her finner du er en rekke innstillinger for tilrettelegging av enheten for personer med ulike typer av funksjonsutfall.

Opplest innhold

Dette finner du i appen “Innstillinger” under Tilgjengelighet > Syn > Opplest innhold. Dette er valg som er nyttige for flere grupper en personer med redusert syn.

Skjermbilde av menyen til Opplest innhold
Skjermbilde av innstillinger til funksjonen “Opplest innhold”.

Dette er en forklaring på de ulike menypunktene:

Les opp markering

Med denne innstillingen satt på, vil du se valget “Les opp tekst” etter at du har markert en tekst i for eksempel nettleseren eller i en tekstbehandler. Velger du denne, blir teksten lest opp med den stemmen og markeringen du har valgt lenger ned i menyen.

Skjermbilde av Markeringsmeny
Skjermbilde av markeringsmeny.

Les opp skjerm

Når du har slått på dette valget kan du få siden lest opp ved å sveipe med to fingre fra toppen av skjermen. Dersom det er tekst på skjermen, blir den lest opp med den markeringen og stemmen som du har valgt. Straks opplesingen starter dukker det opp en opplesingsmeny. Her kan du velge å pause/starte avspilling, hoppe til neste eller forrige avsnitt eller endre hastighet. Du kan også velge å avbryte opplesing eller å minimere menyen så den ikke dekker teksten som blir lest opp. Du maksimerer menyen ved å trykke på pilen. Hvis du gjør dette på et nettsted på et annet språk enn norsk, vil opplesingen skje på språket som nettsiden er laget for. Språket på teksten gjenkjennes automatisk. Dette gjelder også opplesing av markering (se over).

Skjermbilde av menyen til funksjonen Les opp skjerm
Skjermbilde av opplesingsmenyen ved aktivering av “Les opp skjerm”.

Talekontroller

Når du aktiverer valget “Les opp skjerm”, får du tilgang til menyen “Talekontroller”. Her kan du aktivere menyen “Talekontroller”.

Skjermbilde av menyen til Talekontroller
Skjermbilde av innstillinger til “Talekontroller”.

Ved å aktivere “Vis kontroller”, vil du alltid ha tilgang til talekontrollmenyen. Den ligger skjult under den grå firkanten med pil som du ser til høyre i bildet.

Skjermbilde av hurtigmeny talekontroll
Skjermbilde av hurtigmenyen til talekontroller.

Hurtigmenyen har disse valgene fra venstre:

 • Pekefinger: Leser opp tekster og forklaringer på stedet du trykker på skjermen etter å ha valgt dette symbolet.
 • Hopp til forrige avsnitt
 • Spill av/Pause
 • Hopp til neste avsnitt
 • Endre hastighet

Kontrollerhandlinger lar deg velge hva som skjer hvis du bruker langt trykk eller dobbelttrykk på pilen.

I det siste valget i denne menyen velger du hvor synlig pilen skal være når talen er inaktiv.

Uthev innhold

Her kan du velge hvordan teksten skal vises under opplesing av tekst. Du kan velge hvordan ord og/eller setninger skal vises når de blir lest opp.

Les opp det jeg skriver

Her velger du om og hvordan du skal høre hva du skriver med inn i din enhet med et eksternt tastatur eller skjermtastaturet.

Skjermbilde av menyen til Les opp det jeg skriver
Skjermbilde av innstillinger til “Les opp det jeg skriver”.
 • Tegn: Les opp hvert enkelt tegn du trykker på tastaturet.
 • Tegnhint: Les opp hver bokstav ved bruk av det så kalte “Nato-alfabetet” (A = alfa…).
 • Les opp ord: Les opp ord når du trykker mellomrom eller et skilletegn.
 • Les opp autotekst: Autotekst er autokorrigeringer som erstatter det du har skrevet inn når du trykker på mellomrom, komma eller avslutter setningen. Med dette valget på vil du høre hvilket ord du skriver når ditt neste trykk avslutter innskriving av ordet.
 • Hold for å lese opp forslag: Det norske tastaturet til iOS/iPadOS kommer foreløpig ikke med ordforslag (prediksjon). Hvis du har valgt et tastatur til et språk som støtter dette, vil du se prediksjonen over talltastene på tastaturet. Trykk på ordet som foreslås, og du vil få ordet lest opp. Neste trykk på samme ord setter det inn i teksten. Denne funksjonen virker ikke på tredjepartstastaturer med prediksjon.

Stemmer

Velg stemmene du vil bruke til opplesing. Stemmene som følger med iPad og iPhone kommer i to utgaver; stemmen som er installert på enheten og en forbedret versjon som du må laste ned. Den forbedrede versjonen har en noe tydeligere tale enn standardstemmen. Bruk forbedret versjon av de stemmene du benytter ofte. Nedlastinger av stemmer i forbedret versjon er gratis.

Standardspråk 

Velg hvilket språk som skal bli lest opp.

Fastslå språk 

Når dette valget er slått på, vil systemet automatisk endre språket til opplesingen. 

VoiceOver

VoiceOver er Apples skjermleser for blinde. Den finnes på alle bærbare og stasjonære enheter som blir laget av Apple. Selv om VoiceOver er laget for blinde, kan skjermleseren også være nyttig for en seende person som har lese- og skrivevansker eller har vansker med å forstå symbolene på skjermen. Nedenfor nevner vi de funksjoner i VoiceOver som kan være nyttig for denne gruppen og som er tilgjengelig i VoiceOver-menyen.

Tale

Stemme

Som beskrevet over kan du også her velge hvilke stemmer du vil bruke til opplesingen. Du har de samme stemmer tilgjengelig som beskrevet over.

Uttaler

Her legger du til en alternativ uttale av ord som talesyntesen uttaler feil. Dette kan ofte være tilfelle med f.eks. navn på personer eller steder.

Leie

Her velger du hvilket toneleie opplesingsskjermen skal ha, hvor tydelig melodi det skal være i opplesingen.

Rotorspråk

En rotor er en funksjon i VoiceOver, hvor man kan bestemme hvilken funksjon man betjener ved å stryke vertikalt over skjermen. Rotoren aktiveres ved å holde to fingre (pekefinger og tommel) mot skjermen og gjøre en vridende bevegelse (slik som du skrur opp eller ned volumet på en gammel radio). Et av valgene i rotoren er “Språk”. Her velger du hvilke språk du skal kunne velge mellom.

Detaljnivå

I denne menyen velger du hva som skal beskrives ved hjelp av stemmen i VoiceOver. Det vil ofte være nyttig å gå gjennom disse innstillingene, og begrense detaljnivået så mye som mulig.

Mediabeskrivelser: Det siste valget i denne menyen kan være viktig for personer med lese og skrivevansker. Her velger man om skjult teksting og teksting for hørselshemmede skal leses opp med en kunstig stemme. Det betyr at tekstingen på filmer og serier på for eksempel NRK-appen leses opp under avspilling.

Rotor

Her velger man hvilke valg som skal være tilgjengelig i rotoren. Mange av dem er bare nyttig for den som ikke kan se. Også her bør man gjennomgå valgene, og bare bruke dem man har behov for.

Skriving

Skrivestil

Som seende vil man sannsynligvis ønske at skjermtastaturet fungerer som normalt. Derfor er det i denne menyen mulig å velge normal inntasting i stedet for det som vil være mest nyttig for den som ikke kan se skjermen.

Fonetisk tilbakemelding

Velg hva du skal høre når du får et ord stavet for deg.

Les opp det jeg skriver

Velger du hvordan du skal få skrivetilbakemelding. Merk deg at VoiceOver skiller mellom programvaretastatur og maskinvaretastatur.

Spesialtaster

Velg hvilke taster du bruker for å sende en kommando til VoiceOver

Bryterkontroll

Dette er et sett med tilgjengelighetsvalg for personer med store bevegelsesvansker og som derfor ikke kan betjene nettbrettet eller telefonen på vanlig måte. På kunnskapsbanken.net finner du en fyldig artikkel om å betjene iPad med brytere.

Talestøtten i bryterkontroll er laget for den som ikke kan se bryterkontrollmarkøren, har problemer med å lese tekst eller forstå symbolene på skjermen. Når talestøtten er aktivert, vil du få opplest teksten som markøren står på eller navnet på symbolet.

I Bryterkontrollmenyen kan du aktivere denne muligheten i valget “Tale”, som du finner under overskriften “Lyd”.

Opplesing av tekst i Android

Android Tilgjengelighet er en app fra Google som tilfører tilgjengelighetsfunksjoner til nettbrett eller smarttelefoner med Android operativsystem versjon 9 eller nyere. Tekstopplesing er en av funksjonene som du vil ha tilgjengelig etter at du har installert appen. Tekstopplesing er laget for den som av en eller annen grunn ikke kan eller har vansker med å lese det som står på skjermen.

Last ned appen Android Tilgjengelighet. Appen er gratis. 

Etter at du har installert appen, vil du finne innstillingene for Tekstopplesing under Innstillinger > Tilgjengelighet > Installerte Apper > Tekstopplesing. 

Innstillinger for tekstopplesing i Android
Innstillinger for tekstopplesing i Android.

Trykk på Tekstopplesing-snarvei for å velge hvordan du skal starte tekstopplesingen. 

Du kan velge en eller flere av disse aktiveringsmåtene: 

 • Trykk på Tilgjengelighet-knappen. Denne knappen vil du alltid finne nederst til høyre på skjermen.  
 • Trykk på og hold volum opp- og ned-knappen i 3 sekunder.
 • Trykk på sidetasten og volum opp-tasten.

Når du aktiverer Tekstopplesing vil det dukke opp en kontrollboks for opplesingen nede til høyre på skjermen.  

Kontrollboksen for tekstopplesing i Android
Kontrollboksen for tekstopplesing i Android.

Her ser du en avspillingsknapp og en stoppknapp. Samt en høyrepil som utvider boksen med flere valg. Nå kan du: 

 • Trykke på et element eller bilde på skjermen for å få teksten lest opp.  
 • Dra fingeren over skjermen for å velge flere elementer.
 • Trykke på avspillingsknapp for å få hele skjermen lest opp.
 • Velge tekst i et bilde, og får det lest opp.

Acapella TTS Voices

Dersom du ikke ønsker å bruke stemmene fra Googles Tekst til Tale-tjenester, kan du laste ned denne appen. Her kan du velge blant alle stemmene som Acapella leverer, og ta dem i bruk på din Android-telefon eller nettbrett. Appen gir deg mulighet til å høre på stemmene, og til å kjøpe og laste dem ned på din enhet. Mer om Acapella TTS Voices.