Lese på papir

Opplesing av tekst er viktig for mange med lese- og skrivevansker og personer med nedsatt syn. Vi er etter hvert blitt vant til opplesing av digitale tekster på skjerm. Det finnes allikevel mange tekster på papir.

For å få lest opp disse tekstene, kan man blant annet bruke sin egen telefon med en app eller en skanner. Skannermus kan også være et alternativ for noen. På denne måten kan man få lest opp teksten med syntetisk tale. Syntetisk tale eller talesyntese som det også kalles, er kunstige stemmer som produseres ved hjelp av et program eller app. Det finnes mange forskjellige talesynteser både på norsk og mange andre språk.   

Her vil vi kort beskrive noen løsninger som kan være aktuelle for deg som trenger opplesning av tekst på papir.

Prizmo Go

Prizmo Go er en app som gir muligheter for å få lest opp tekst du skanner inn på iPhone eller iPad. Om appen Prizmo Go.

Microsoft Lens

Microsoft Lens er en app som skanner tekst. Teksten kan leses opp via funksjonen “engasjerende leser”. Om appen Microsoft Lens.

Google

I denne appen har Google smeltet sammen flere tjenester som også finnes i andre apper og/eller på Googles nettsider. Disse er:

  • Tekstsøk
  • Talesøk
  • Bildesøk
  • Tekstgjenkjenning og opplesing
  • Oversetting
  • Leksehjelp

Appen kan brukes på telefoner og nettbrett med iOS/iPadOS og Android. Om appen Google.

Orcam Read

Det finnes mange apper som kan lese opp tekst som du tar bilde av med kameraet på telefonen eller nettbrettet. Vi har beskrevet noen av dem på denne siden.

Hvis du ikke kan bruke et nettbrett eller en smarttelefon kan det hende at du vil ha nytte av et dedikert hjelpemiddel som er laget spesielt til å ta bilde av tekst og lese den opp. Dette kalles for en lesemaskin. Disse hjelpemidlene brukes vanligvis av synshemmede, men personer med behov for lese- og skrivestøtte kan noen ganger ha nytte av dem.

Orcam Read er en videreutvikling av et hjelpemiddel for synshemmede som heter Orcam MyEye. Den er laget med tanke på personer med store lese- og skrivevansker. 

Orcam Read ser ut som en liten lommelykt. Den er så liten og lett at du kan ta den med deg overalt. Orcam Read er godkjent som hjelpemiddel for synshemmede, men kan også i noen tilfeller gis til personer med lese- og skrivevansker som ikke kan ha nytte av apper på telefon og nettbrett for å skanne og lese opp tekst.