Lese på datamaskin (PC og Mac)

Mange operativsystemer og programmer har innebygde funksjoner for å få lest opp innhold.

Opplesing i Word

Opplesing av tekst i Word er veldig enkelt og lett tilgjengelig:

 • Klikk først på menyen “Se gjennom”.
 • Klikk deretter på “Les høyt”. 
Funksjonen Les høyt i Microsoft Word

Du får nå opplest teksten i dokumentet du har åpent. Ønsker du å skru av opplesingen klikker du bare en gang til på “Les høyt”. Mer om “Les høyt”-funksjonen på microsoft.no.

Opplesing i Outlook

Opplesing av tekst i Outlook er veldig enkelt og lett tilgjengelig. 

Skjermbilde av Les høyt-funksjonen i Outlook
 1. Pass på at du står i “Hjem”-menyen.  
 2. Klikk på den e-posten du vil ha lest opp fra listen over e-poster. 
 3. Klikk deretter på “Les høyt”. 
 4. Du får nå opplest teksten i e-posten du har åpen.  
 5. Ønsker du å skru av opplesingen klikker du bare en gang til på “Les høyt”.

Det kan hende at “Les høyt” ikke er slått på. Da må du gjøre følgende: 

 1. Klikk på “Fil” øverst til venstre.  
 2. Klikk på “Alternativer” nest nederst.  
 3. Klikk på “Tilgjengelighet” 
 4. Pass på at “Vis lest høyt” er huket av.  
 5. Klikk “OK”-knappen. 
Skjermbilde for å slå på Les høyt-funksjonen i Outlook

Opplesing i OneNote

Opplesing av tekst i OneNote er veldig enkelt og lett tilgjengelig.

 1. Pass på at du står i “Visning”-menyen.  
 2. Klikk deretter på “Engasjerende leser”. 
Skjermbilde som viser funksjonen Engasjerende leser i OneNote

Du får nå opp et lesevindu med teksten du har åpen.  

Skjermbilde som viser opplesing av tekst i OneNote
 1. Klikk på den grønne “Spill av”-knappen for å lese opp teksten.  
 2. Det lille høyttaler-ikonet med et tannhjul kan brukes for å justere opplesingshastigheten.  
 3. Tilbake-pila (øverst til venstre) tar deg tilbake til vanlig visning av teksten i OneNote.
 4. Du kan justere tekststørrelse, farge og skrifttype på teksten som skal leses opp.
 5. Tryllestaven gir alternativer for grammatikk. Her kan du få ordene oppdelt i stavelser og du kan få forskjellige ordklasser markert med forskjellig farge.
 6. Linjefokus gir mulighet for å vise én, tre eller fem linjer av gangen. Det er også mulig å få oversatt hele teksten og enkeltord til andre språk.

Opplesing i nettleseren Edge

Opplesing av tekst i Microsoft Edge skjer ved hjelp av “Engasjerende leser”. 

 1. Start nettleseren Microsoft Edge.
 2. Gå til den nettsiden du ønsker å få lest opp. 
 3. Dersom du ønsker å få lest opp alt på siden er det bare å høyreklikke og deretter velge  
  «Les høyt» fra menyen.
Skjermbilde av Les høyt-funksjonen i Edge

Dette åpner “Engasjerende leser” inne i nettleseren Edge.

Skjermbilde av funksjonen Engasjerende leser i Edge
 1. Klikk på “Les”-knappen og teksten blir lest opp med talesyntese.  
 2. Avslutt “Engasjerende leser” ved å klikke på krysset til høyre for “Stemmealternativer”. 

Om du kun ønsker å få opplest en del av teksten på siden kan du markere den aktuelle teksten på nettsiden og høyreklikk inni teksten. Da kan du velge å få opplest den utvalgte teksten høyt. Alternativt kan du velge å åpne den utvalgte teksten i “Engasjerende leser”. Du har også et valg om å oversette den utvalgte teksten til norsk. Dette kan være aktuelt hvis du er inne på en nettside på et annet språk enn norsk.

Skjermbilde av muligheter til Engasjerende leser i Edge

Om du åpner utvalget i “Engasjerende leser”, får du opp flere valg:

 • Lese opp teksten du har markert.
 • Justere størrelse, skrifttype, tekstavstand, tekstkolonnestil og tema for teksten.
 • Vise ordene delt i stavelser og markere ordklassene i forskjellige farger.
 • Velge hvor mange linjer du vil se av gangen. Dette kan gjøre det enklere å fokusere på den aktuelle teksten.
 • Se et bilde eller symbol for noen ord.
 • Oversette teksten til et annet språk.

Opplesing i nettleseren Chrome

Google Chrome har ingen innebygd funksjonen for å lese opp tekst. Opplesing skjer ved hjelp av en utvidelse. Det finnes flere utvidelser, og en som er gratis heter Readme.  

Opplesing på Mac

MacOS har flere innebyggede tilgjengelighetsfunksjoner med lydstøtte. For synshemmede finnes det en skjermleser for blinde (VoiceOver) som gjør det mulig å bruke datamaskinen uten å kunne se skjermen og et forstørrelsesprogram (Zoom) laget for svaksynte. VoiceOver og Zoom kan være nyttig også for den som har lese- og skrivevansker.

Vi skal her kun beskrive tilgjengelighetsfunksjoner laget for de som har behov for lese- og skrivestøtte i større eller mindre grad. Alle tilgjengelighetsfunksjoner i MacOS finner du under systeminnstillinger. Det kan du åpne ved å klikke på eple-symbolet og velge “Systeminnstillinger” og deretter “Tilgjengelighet” i hovedmenyen.

Menyen Tilgjengelighet på MacOS

Opplest innhold

Ett av valgene under “Tilgjengelighet” er “Opplest innhold”. Alle innstillinger for lese- og skrivestøtte finner du under dette valget.

Valg under menyen Opplest innhold på Mac

1. Systemstemme

Øverst i menyen velger du hvilken stemme du vil bruke som systemstemme. Denne stemmen blir standardvalg for alle typer lese- og skrivestøtte du velger å bruke. Du kan imidlertid overstyre dette ved å klikke på “Valg” ved siden av hvert avkrysningsvalg i listen. 

2. Les opp annonseringer 

Når dette er valgt vil Mac-en lese opp teksten i dialogruter og andre kunngjøringer. Du vil også få vite når en app krever at du skal gjøre et valg eller utføre en handling. 

Klikker du på “Valg” kan du velge en annen stemme, og du kan velge hva stemmen skal si før selve kunngjøringen leses opp. Du har noen uttrykk å velge mellom, og du kan legge til din egen melding hvis du vil. 

3. Les opp markering 

Mac-en vil lese opp tekst du har markert når du trykker en tastatursnarvei. Du gjøre flere tilpasninger av denne funksjonen, for eksempel hva som skal markeres når du bruker tastatursnarvei og du kan velge ulike farger for markering. 

4. Lese opp objekter under pekeren 

Mac-en vi lese tekst, navn og forklaring på objekter som du peker på med musen. Du kan velge om mac-en alltid skal lese opp eller kun når du har satt på Zoom-funksjon. Du kan også bestemme hvor detaljert forklaring du ønsker og hvor lang tid det skal gå fra du stopper musepekeren til du skal få lest opp objektet. 

5. Les opp skrivetilbakemelding 

Mac-en vil lese opp det du skriver på tastaturet. Du kan selv tilpasse om mac-en leser opp alle tegn du trykker på, eller ordet du har skrevet, når du trykker mellomrom eller et pausetegn. Du kan også velge om mac-en leser opp det du har markert, eller at den leser opp spesialtaster du trykker.

Opplesing av all merket tekst på Mac i nettleser 

Mac har innebygget opplesing av tekst i operativsystemet MacOS. Dette gjør at all tekst du kan markere, kan du få opplest med talesyntese.  

 1. Marker teksten du vil ha opplest på vanlig måte.  
 2. Høyreklikk inni teksten. 
 3. Velg “Tale”. 
 4. Klikk på “Begynn å snakke” (Chrome) eller “Start tale” (Safari).
 5. Nå blir den markerte teksten opplest. 
Opplesing av tekst i Chrome på Mac
Opplesing i Chrome.
Opplesing av tekst i Safari på Mac
Opplesing i Safari.