Få hjelp til å skrive riktig

Tekstprediksjon eller ordforslag er laget for å hjelpe deg å skrive raskere hvis du bruker lang tid for å finne fram på tastaturet og trykke på de riktige tastene. Prediksjon bruker statistikk til å “gjette” hva du er i ferd med å skrive, og viser ordene som er mest sannsynlig på skjermen. Når du velger et av disse forslagene, blir de satt inn i teksten du arbeider med.

Hvis du har tilgang til Office 365, vil du finne funksjonen “Redaktør” i programmene Word og Outlook. Denne finnes bare på skrivebordsprogrammene for Windows og MacOS. Redaktør kan være nyttig å kjenne til og ta i bruk for deg som har behov for lese- og skrivestøtte.

Ordforslag i iOS og iPadOS

På en iPad eller iPhone vil du se ordforslagene over skjermtastaturet mens du arbeider med en tekst. Hvis du bruker et eksternt tastatur, ser du forslagene nederst på skjermen.

Skjermtastatur og prediksjon
Eksempel på ordforslag.

Du kan aktivere ordforslag i appen Innstillinger. Velg Generelt > Tastatur > Forslag.

Dessverre støttes ikke prediksjon i norsk utgave av iOS og iPadOS (per mars 2022).

Selv om ordforslag ikke er innebygget i iPhone og iPad, er det likevel mulig å tilgang til dette ved å bruke et skjermtastatur som du laster ned fra AppStore. Slik får du det til:

Tastaturer med ordforslag på norsk

På App Store kan du finne alternative tastaturer som gir flere muligheter enn tastaturet som følger med enheten. Det kan for eksempel være tastatur med store taster, alternativ betjening, alternativt utseende og så videre. Flere av disse har ordforslag innebygget.

Her er noen eksempler på tastatur med ordforslag:

SwiftKey

SwiftKey leveres av Microsoft. SwiftKey har flere innstillinger for ulik utforming og betjening, og det har støtte for ordforslag. Tastaturet tilrettelegges ved hjelp av appen som følger med tastaturet når du laster det ned fra App Store. SwiftKey er gratis.

Ikonet til appen SwiftKey
SwiftKey

Keeble

Keeble er et tastatur med mange muligheter for tilrettelegging. Det har ordforslag innebygget. Bruk den medfølgende appen for å endre innstillinger, og lære mer om mulighetene i tastaturet. Dette tastaturet kan være særlig egnet for barn. Keeble er ikke gratis.

ikonet til appen keeble
Keeble

Gboard

Gboard leveres av Google. Det finnes også i en utgave for Android. Gboard er gratis og støtter ordforslag.

Ikon til Gboard - Googles skjermtastatur
Gboard

Mer om skjermtastaturer med ordforslag på norsk.

Ta i bruk et tredjeparts-tastatur

Etter at du har lastet ned tastaturet, må det aktiveres i Innstillinger:

Gå inn i Innstillinger > Tastatur > Tastaturer > Legg til tastatur.

Skjermbilde av innstillingen for å legge til nytt tastatur

Velg tastaturet ditt fra listen.

Skjermbilde av velg av tastatur fra listen

Du vil nå se det nye tastaturet i listen. Velg ditt tastatur, og slå på “Gi full tilgang”.

Ordforslag i Android

Ordforslag er helt vanlig å ha på. Vi er vant til at telefonen foreslår ord for oss. Men hvis ordforslag ikke er skrudd på, så finner du den under menypunktet “Generell styring”.

Android - innstillinger generell styring

Under “Samsung-tastatur-innstillinger” velger du å skru på ordforslag.

Aktivering av ordforslag på Android-telefon

Tekstforslag i Windows

Windows 10 har innebygget en mulighet for tekstforslag. Du finner innstillingen i appen “Windows Innstillinger”: 

  1. Trykk på Startsymbolet nederst til venstre på skjermen
  2. Trykk på tannhjulet
  3. Velg Enheter 
  4. Velg Skriving i menyen til venstre
  5. Under overskriften “Maskinvaretastatur” finner du “Vis tekstforslag mens jeg skriver”. Trykk på “Slå på”. 
Slå på tekstforslag i Windows

Når du nå skriver, vil det dukke opp en boks med ordforslag rett over skrivemerket. Klikk med musen eller bruk piltastene for å velge ordet du vil skrive. 

Tekstforslag i Windows

Redaktøren i Word

Hvis du har tilgang til Office 365, vil du finne Redaktør i programmene Word og Outlook. Denne finnes bare på skrivebordsprogrammene for Windows og MacOS. Redaktør kan være nyttig å kjenne til og ta i bruk for deg som har behov for lese- og skrivestøtte. Redaktøren er en sammensmeltning av flere funksjoner som var en del av Word tidligere og funksjoner som ikke eksisterte før den ble en del av programmet.

Ikonet til Redaktør-funksjonen i Word

Du starter Redaktør ved å klikke på ikonet i båndet eller trykke F7 (Windows) på tastaturet.

Dokumentet du har åpnet blir nå kontrollert, et sidepanel åpnes, du får en rapport om resultatet av kontrollen og du får tilgang til verktøy som kan forbedre dokumentet ditt.

Hvis du lar dette vinduet stå åpent mens du skriver, vil du se at redaktøren oppdateres kontinuerlig mens du skriver.

Verktøy i sidepanelet til Redaktør

Sidepanelet til Redaktør-funksjonen i Word
Sidepanelet

Redaktørpoeng

Dette tallet forteller deg noe om kvaliteten på dokumentet du arbeider med. Du får lavere poengsum hvis Redaktør oppdager at du trenger å rette opp stave- eller gramatikkfeil, eller hvis du trenger å gjennomgå ordbruken din i dokumentet.

Korrigeringer

Her finner du stave- og grammatikk-kontroll. Tallet ved siden av hvert menyvalg forteller hvor mange punkter i dokumentet ditt som krever gjennomgang. Hvis du ikke har noen feil, vil du se en hake ved menypunktet og Stavekontroll eller Grammatikk er ikke tilgjengelig.

Stavekontroll

Stavekontrollen går gjennom alle ordene som kan være feilstavet, og gir deg forslag til alternative og riktige skrevet ord. Stavekontrollen søker opp ordforslagene i en referanse ordliste, og gir deg en definisjon på ordene som den finner her. Til høyre for hvert ordforslag finner du en rullegardinmeny hvor du kan velge å få høre ordet opplest, stavet, lagt til i autokorrektur eller du kan endre alle ordene du har stavet på denne måten til dette ordforslaget.

Under ordforslagene kan du be stavekontrollen om å ignorere dette ordet eller legge det til i din egen ordliste. Dette er nyttig for navn eller andre ord som ikke finnes i standard ordliste, men som er riktig stavet.

Stavekontroll-funksjonen i Word
Stavekontroll

Grammatikk

Denne kontrollen finner grammatiske feil i dokumentet ditt. Hver feil som finnes, har en forklaring. Du kan velge at Redaktøren skal ignorere denne feilen eller du kan rette den opp ved å klikke på alternativet som passer best i dokumentet ditt.

Gramatikk-kontroll i Word
Kontroll av grammatikk

Presiseringer

Her finner du forslag til ordvalg hvis redaktøren oppfatter at teksten din har et for formelt preg eller hvis du for eksempel gjentar samme ordet mange ganger i teksten din.

Innblikk

Her finner du en oversikt over ditt dokument: antall tegn, ord, setninger og avsnitt og gjennomsnittlig antall ord i hver setning og avsnitt.