Læringsmateriell

StudieoppleggStudieopplegg om hjelpemidler og tilrettelegging
Basert på læreboka «Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse – et kunnskapsbasert grunnlag» har vi laget et studieopplegg som blir presentert av forfatteren selv.
Bolig uten hindring – selvstendighet, mestring og trygghet med smarthus
Man er ikke funksjonshemmet før man møter en hindring. Filmen viser hvordan man ved hjelp av smarthusteknologi kan bruke mindre energi for å fungere i hverdagen.
Kognitiv støtte med teknologi – hverdagseksempler
Hvordan kan en smarttelefon bli et hjelpemiddel i hverdagen? Her finner du eksempler på hvordan man bedre kan organisere hverdagen med teknologiske løsninger.
Mobil videokonferanse. Grønn samhandling
I dette prosjektet har NAV Hjelpemiddelsentral Troms benyttet mobil videokonferanse for å forbedre kvaliteten i brukermøtet og forenkle hverdagen for brukerne.
Mobiltelefon som kognitiv støtte
Den nordiske foredragsrekken “mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller Autisme”.