En eldre og en yngre dame som smiler til hverandre mens de lytter til samme lydbok (Copyright: Shutterstock / NLB)

Lån tusenvis av lydbøker gratis

Morten Flatebø Lese- og skrivestøtte, Syn

Møter du mennesker som strever med å lese på grunn av nedsatt syn? Fortell dem at de kan låne lydbøker gratis hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek! NLB har mange tusen lydbøker i alle sjangre, fra krim og spenning til serieromaner, lyrikk og faktabøker.

NLB er et offentlig bibliotek underlagt Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis for alle med funksjonsnedsettelser eller sykdom som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker. Mer om hvem som kan låne på nlb.no.

Tilbud og avspilling

NLB har populære og aktuelle lydbøker i alle sjangre, og aviser og tidsskrifter i lydutgave. Tilbudet tilsvarer utvalget av papirbøker i folkebibliotekene. Bøkene får du på CD og kan lytte til med DAISY-spiller, eller du kan spille dem av digitalt i appen Lydhør. DAISY-lydbokspiller blir lånt ut av NAV Hjelpemiddelsentral, mens NLB leverer lydbøkene. På nlb.no får du oversikt over NLBs tilbud.

Innmelding og lån

Lånere melder seg inn på nettsiden og bekrefter i en egenerklæring at de innfrir vilkår for innmelding. Bøker kan lånes på nlb.no, i appen Lydhør eller ved å ringe skranken.

Synskontakter kan teste tilbudet

Jobber du som synskontakt? Da kan du registrere arbeidsplassen din som låner for å teste ut NLBs tilbud og hjelpe andre til å bli personlige lånere. Velg «Institusjon» i innmeldingsskjemaet og oppgi en kontaktperson. Hver arbeidsplass skal bare ha ett medlemskap, men flere synskontakter kan teste.

Fortell om NLB

Mange med synshemming vet ikke at de har krav på lydbøker fra NLB. I jobben din kan du være den som forteller og hjelper dem i gang. Det kan øke livskvaliteten og gi flere en meningsfull hverdag. Bestill informasjonsmateriell og del med de du møter i målgruppen.