Ikon: e-læringskurs

Teknikk og hjelpemidler

Poonam Bhondi Jansen

Nåværende status
Ikke startet
Pris
Gratis

Om kurset

Kurset tar cirka 15 minutter og inneholder blant annet

  • beskrivelse av rollen som kommunal tekniker
  • beskrivelse av ansvarsfordeling i hjelpemiddelformidlingen
  • sentrale begreper i arbeidshverdagen
  • tips til gode informasjonskilder

Målgruppe

Innholdet i kurset er rettet mot kommunale teknikere som har ansvar for og  jobber med hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse. Deler av innholdet kan også være relevant for andre faggrupper eller personer. Det kan for eksempel være helsepersonell i kommunen, pårørende eller bruker selv.

Første gang kurset gjennomføres må du innom alle sidene, deretter kan du bruke det som et oppslagsverk.

Læringsmål

  • Bli kjent med ansvarsfordelingen for tekniske hjelpemidler
  • Økt kunnskap om aktører i hjelpemiddelformidlingen
  • Forståelse for sentrale begreper

Informasjon

Første gang kurset gjennomføres må du innom alle sidene. Deretter kan materialet brukes som et oppslagsverk.