Ikon: e-læringskurs

Teknikk: Elektrisk rullestol

Poonam Bhondi Jansen

Nåværende status
Ikke startet
Pris
Gratis

Om kurset

Kurset tar cirka 15-20 minutter og inneholder blant annet

  • beskrivelse av kommunal teknikers ansvar for elektriske rullestoler
  • oppbygning av en elektrisk rullestol
  • mekaniske feil
  • sjekkliste for feilsøk ved driftsstans

Målgruppe

Innholdet er rettet mot kommunale teknikere som har ansvar for og  jobber med hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse. Deler av innholdet kan også være relevant for andre faggrupper eller personer. Det kan for eksempel være helsepersonell i kommunen, pårørende eller bruker selv.

Læringsmål

  • Økt kunnskap om hvordan en elektrisk rullestol er bygd opp
  • Økt grunnleggende kunnskap om og ferdigheter til feilsøking på elektrisk rullestol

Informasjon

Kurset forutsetter at du har gjennomført og fullført kurset “Teknikk og hjelpemidler“.

Vi oppfordrer deg til å gå gjennom hele kurset for å gjøre deg godt kjent med innholdet som du siden kan bruke som et oppslagsverk.

Kurset inneholder læringsmateriell som sjekklister for feilsøk, informasjonssider og praktiske filmer. De skal fungere som et arbeidsverktøy i møte med praktiske problemstillinger og bør derfor brukes på en måte som passer for deg. Deler av materialet kan lastes ned og skrives ut, men vi anbefaler deg å bruke den digitale versjonen.

Sjekklistene for feilsøk er generelle og skal derfor fungere på tvers av modeller. Derfor er det viktig at du i tillegg til sjekklisten søker rettledning i brukerhåndboken og feilkode-oversikten som tilhører produktet. Dette finner du på hjelpemiddeldatabasen.no eller leverandøren sin nettside.