Godkjenningskurs bestillingsordningen

Håkon Jacobsen

Nåværende status
Ikke startet
Pris
Gratis

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker. Når du har gjennomgått dette kurset og bestått testen, blir du godkjent bestiller og kan benytte NAV Hjelpemiddelsentrals bestillingsordning.

Målgruppen for kurset er utvalgte fagpersoner i kommunen og i 2. og 3. linjetjenesten. Brukere med brukerpass som gjennomfører kurset og består godkjenningstesten blir godkjente bestillere i egne saker.​

Målet med kurset er at du skal ha​

  • kunnskap om bestillingsordningen​
  • kjennskap til gjeldende lover og regler​
  • vite når du kan bruke bestillingsordningen og når du må skrive søknad​

Før du tar dette kurset, må du ha gjennomgått Grunnkurs hjelpemiddelformidling.​

Kurset er laget av Gunn Yvonne Grønli, Håkon Jacobsen, Monica Gamlem Myklebust og Svenn Terje Hove.