Godkjenningskurs bestillingsordningen

Morten Flatebø

Bestillingsordningen gjør det enkelt å låne utvalgte hjelpemidler fra NAV uten å sende en søknad. Kun godkjente bestillere kan bestille hjelpemidler. Er du i målgruppen og fullfører dette kurset, blir …

Ingressbilde kurs for hørselskontakter

Kurs for hørselskontakter

Anke Wadenpohl Imsen

Velkommen til kurs for hørselskontakter. Dette kurset forutsetter at du har gått gjennom grunnkurs hørsel. Målgruppen er kommunale terapeuter som har ansvar for personer med hørselsnedsettelser i sin kommune. Du …

Ingressbilde grunnkurs hørsel

Grunnkurs hørsel

Anke Wadenpohl Imsen

Kurset gir grunnleggende kunnskap om nedsatt hørsel. Innholdet er relevant for alle som er interessert i tema hørsel, for eksempel ansatte i kommunen og lærere, arbeidsgivere og kollegaer til personer …

Ikon: e-læringskurs

Teknikk: Alarm og varsling

Poonam Bhondi Jansen

Om kurset Kurset tar cirka 25 minutter og inneholder grunnleggende kunnskap om alarm- og varslingshjelpemidler. Kurset forutsetter at du har gjennomført og fullført kurset “Teknikk og hjelpemidler“. Målgruppe Kommunale teknikere som har …

Ikon: e-læringskurs

Grunnkurs hjelpemiddelformidling

Anke Wadenpohl Imsen

Kurset har kommunale terapeuter som målgruppe, men er også relevant for andre som jobber med hjelpemidler og tilrettelegging. Studenter og elever innen helsefag kan også ha nytte av kurset. Målet …

Ingressbilde tegnekurs bolig

Tegnekurs bolig

Morten Flatebø

E-læringskurset retter seg primært mot personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen. Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe. …

Ingressbilde godkjenningskurs elektrisk rullestol

Godkjenningskurs elektrisk rullestol

Anke Wadenpohl Imsen

Innholdet i dette kurset bygger på grunnkurset “Elektromedisinsk utstyr”. Målgruppen for kurset er helsepersonell som skal formidle elektriske rullestoler og gi brukere opplæring (opplæringsansvarlig). ​ Manuelle rullestoler med påkoblet drivaggregat er å …

Godkjenningskurs personløfter og seil

Anke Wadenpohl Imsen

Innholdet i dette kurset bygger på grunnkurset “Elektromedisinsk utstyr”. Formål med kurset er å Oppnå sikker bruk av personløfter og seil.​ Sikre at den som betjener personløfter og seil får …

Ikon: e-læringskurs

Teknikk: Hjelpemidler i bolig

Poonam Bhondi Jansen

Om kurset Kurset tar cirka 15-20 minutter og inneholder blant annet beskrivelse av kommunal teknikers ansvar for hjelpemidler i bolig sjekklister for feilsøk på de mest vanlige feilene på takheis …

Godkjenningskurs seng

Anke Wadenpohl Imsen

Innholdet i dette kurset bygger på grunnkurset “Elektromedisinsk utstyr”. Målgruppen for kurset er personer som skal formidle senger og gjennomføre brukeropplæring (opplæringsansvarlig). ​ Formålet med kurset er å oppnå sikker bruk …

Ikon: e-læringskurs

Teknikk og hjelpemidler

Poonam Bhondi Jansen

Om kurset Kurset tar cirka 15 minutter og inneholder blant annet beskrivelse av rollen som kommunal tekniker beskrivelse av ansvarsfordeling i hjelpemiddelformidlingen sentrale begreper i arbeidshverdagen tips til gode informasjonskilder …

Ingressbilde grunnkurs elektromedisinsk utstyr

Elektromedisinsk utstyr

Anke Wadenpohl Imsen

Dette kurset må du ta før godkjenningskurset “Elektrisk rullestol”. Kurset er også obligatorisk å ta før godkjenningskursene “Personløftere og seil” og “Senger”. Kurset er laget av Anke Wadenpohl Imsen og …

Ikon: e-læringskurs

Teknikk: Elektrisk rullestol

Poonam Bhondi Jansen

Om kurset Kurset tar cirka 15-20 minutter og inneholder blant annet beskrivelse av kommunal teknikers ansvar for elektriske rullestoler oppbygning av en elektrisk rullestol mekaniske feil sjekkliste for feilsøk ved …

Ingressbilde grunnkurs syn

Grunnkurs syn

Anke Wadenpohl Imsen

Målgruppen for e-læringskurset er primært synskontakter, men kan også være relevant for andre som er interessert i tema syn, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, …

Ingressbilde grunnkurs hørsel

Grunnkurs hørsel (Utgått)

Morten Flatebø

Viktig meldingI november 2021 ble dette kurset erstattet med en oppdatert versjon av grunnkurs hørsel og et kurs for hørselskontakter.

Forsiden til e-læringsprogrammet "Godkjenningskurs: Elektrisk rullestol"

Godkjenningskurs elektrisk rullestol (Utgått)

Morten Flatebø

Viktig meldingI september 2019 ble dette kurset erstattet med to kurs. Først må du ta grunnkurs i elektromedisinsk utstyr. Når det er fullført, kan du ta godkjenningskurs elektrisk rullestol.

Ingressbilde til grunnkurs bolig

Grunnkurs bolig

Anke Wadenpohl Imsen

Målgruppen for kurset er primært personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen. Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe. …