Godkjenningskurs bestillingsordningen

Håkon Jacobsen

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker. Når du har gjennomgått dette kurset og bestått testen, …

Ingressbilde godkjenningskurs elektrisk rullestol

Godkjenningskurs elektrisk rullestol

Anke Wadenpohl Imsen

Innholdet i dette kurset bygger på grunnkurset “Elektromedisinsk utstyr”. Målgruppen for kurset er helsepersonell som skal formidle elektriske rullestoler og gi brukere opplæring (opplæringsansvarlig). ​ Manuelle rullestoler med påkoblet drivaggregat er å …

Godkjenningskurs personløfter og seil

Anke Wadenpohl Imsen

Innholdet i dette kurset bygger på grunnkurset “Elektromedisinsk utstyr”. Formål med kurset er å Oppnå sikker bruk av personløfter og seil.​ Sikre at den som betjener personløfter og seil får …

Forsiden til e-læringsprogrammet "Godkjenningskurs: Elektrisk rullestol"

Godkjenningskurs elektrisk rullestol (Utgått)

Morten Flatebø

Viktig meldingI september 2019 ble dette kurset erstattet med to kurs. Først må du ta grunnkurs i elektromedisinsk utstyr. Når det er fullført, kan du ta godkjenningskurs elektrisk rullestol.