Forskning

Hjelpemidler og tilrettelegging er virkemidler for å minske funksjonsproblemer og bidra til aktivitet og deltakelse. Mange forskningsområder kan bidra til kunnskap på feltet.

Etablerte forskningstradisjoner som velferdsforskning, arbeidslivsforskning og levekårsforskning kan gi kunnskap om betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging og hvordan formidlingssystemet fungerer i en større sammenheng.

Forskning som kan bidra til funksjonelt utformede produkter og løsninger, samt kunnskap om hvordan brukergrensesnitt fungerer i forhold til ulike funksjonsproblemer, er sentralt for utvikling av hjelpemidler og tilrettelegging.

Forskning om funksjonshemming er et etablert forskningsfelt som kan bidra til aktuell kunnskap på hjelpemiddelområdet. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og marginalisering/diskriminering. Ulik forståelse av funksjonshemming gir ulikt utgangspunkt for forskning på feltet.

Forskningsoppsummeringer

I forbindelse med en offentlig utredning om hjelpemiddelformidlingen i Norge (NOU 2010:5), ble forskningen på området oppsummert av Sintef:

Last ned Nanna Kutze og Karl-Gerhard Hem (2009): Utrednings- og forskningsprosjekt om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og rehabilitering som fag og forskningsfelt