Erfaringsbasert kunnskap

Erfaringer som opparbeides gjennom praksis, er en viktig kilde til kunnskap om hjelpemiddelformidling. Slik kunnskap er ikke alltid like synlig eller så lett å forklare med ord. De som jobber profesjonelt med hjelpemiddelformidling, kan ha nytte av erfaringsutveksling seg imellom. Ved å diskutere den konkrete praksisen, kan erfaringer lettere etableres som synlig kunnskap. Slik erfaringsutveksling kan systematiseres som et ledd i en kunnskapsbasert praksis.

Innen hjelpemiddelformidling vil det aldri bli nok forskning som kan gi sikre anbefalinger om praksis. Ei heller vil den erfaringsbaserte kunnskapen alene være en tilstrekkelig garanti for kvalitet i formidlingen.

Socialforskningsinstituttet i København har utviklet en metodikk for å kunne underbygge kvaliteten av en konkret sosialfaglig praksis. Se rapport om «Indkredsning af lovende praksis paa det specialiserede socialomraade» under publikasjoner.